دانش آموخته دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران از دانشگاه شهید بهشتی

 

سوابق تحصیلی:


دانش آموخته دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران از دانشگاه شهید بهشتی

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته پژوهش علوم اجتماعی از دانشگاه شهید بهشتی

 

سوابق اجرائی


1-      پژوهشگر و محقق شورای راهبردی شبکه خبر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و انجام پروژه‌های «الگوی اسلامی-ایرانی خانواده»، «سبک زندگی» و غیره، سال 91-1390

2-      دبیر کارگروه‌های مردمی سلامت اجتماعی و مشاور معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران، از بهمن 1391 تا مهر 1395

3-      محقق و پژوهشگر مرکز تحقیقات و افکار سنجی سازمان صدا و سیما (در حال حاضر)


طرح های پژوهشی


1-      مجری طرح پژوهشی با عنوان «بررسی تطبیقی-کیفی شورش قومی: تحلیل فازی طی سالهای 2006-2004»

2-      مجری طرح پژوهشی تحت عنوان «آسیب پذیری اجتماعی شهرها در بحران های ناشی از جنگ و ارائه راهکارهای کاهش آن»

3-      مجری طح پژوهشی «آسیب شناسی بازنمایی انقلاب اسلامی در برنامه های صدا و سیما»، کارفرما : مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛ 1397

4-      مجری طرح پژوهشی «ارزیابی وضعیت موجود شاخص های فرهنگی در دانشگاه مهندسی فن آوری های نوین قوچان»، کارفرما : دانشگاه مهندسی فن آوری های نوین قوچان، زمان اتمام : سال 1393

5-      همکار طرح پژوهشی «ایران در آیینه شاخص ها (آمارهای رسمی، شاخص های جهانی، و نتایج نظر سنجی)»، کارفرما : مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛ 1396

6-      همکار طرح پژوهشی «سرمایه اجتماعی در سازمان»، در «حوزه نوآوری سازمان و مدیریت دفاعی» وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران، سال 1392 تا 1394

7-      همکار طرح پژوهشی «تدوین برنامه های راهبردی طرح جامع پدافند غیرعامل وزارت تعاون» کارفرما : معاونت تعاون وزارت تعاون؛ مجری طرح : مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل دانشگاه مالک اشتر، سال 91-90

8-      همکار طرح پژوهشی «الزامات پدافند غیرعامل در حوزه صنعت، معدن و تجارت، مجری طرح : مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل دانشگاه مالک اشتر، سال 91-90

9-      مجری پروژه های «سند اقدام بحران سیاسی و سند اقدام سرمایه اجتماعی» در مرکز پز<هش و سنجش افکار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛ سال 1396

 

مقالات


1-      «بررسی تطبیقی-کمی اثر سیاست های قومی بر تضاد قومی و شیوه بروز آن 2004-1995» در شماره 4/60 مجله علمی-پژوهشی تحلیل اجتماعی (نظم و نابرابری)، دانشگاه شهید بهشتی، سال 1390

2-      «تحلیل فازی عوامل موثر بر شورشهای قومی»؛ در شماره 4/62 فصلنامه علمی-پژوهشی تحلیل اجتماعی: نظم و نابرابری دانشگاه شهید بهشتی، سال 1392

3-      «بررسی انتقادی مفهوم نخبگان در علوم اجتماعی و مفهوم پردازی آن با تاکید بر ساختار» مجله علمی-پژوهشی جامعه شناسی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، دوره شانزدهم، شماره 4. 1394

4-      «بررسی عوامل موثر بر مشارکت نیروهای داوطلب مردمی در زمان بحران»؛ در شماره چهارم نشریه علمی-پژوهشی مدیریت بحران دانشگاه صنعتی مالک اشتر، سال 1392

5-      «نقش نخبگان چندگانه در انقلاب مشروطه ایران» در مجله علمی-پژوهشی تحلیل اجتماعی (نظم و نابرابری)، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 4/71، 1396

6-      «رابطه بین خرده فرهنگ های دینی، پلیس، احساس نظم و احساس امنیت (با تاکید بر مذاهب شیعه و سنی در شهرستان بیرجند)» در همایش ملی نظم، امنیت و پلیس همدان، سال 1390