دکترای مدیریت تولید و عملیات - دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

عضو هیئت علمی و رئیس سابق دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرانجنوب (1394 - 1389)

 

 

سمت ها و تجارب مدیریتی:

1.       عضو هیات مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران

2.       رییس دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- (1394)

3.       رییس انجمن دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- (1393)

4.       رییس شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- (1394)

5.       رییس دانشکده مهندسي صنايع  دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب- (1389 تا1394 )

6.       مسئول پژوهشي گروه مهندسي صنايع (1374-1378)

7.       استادیار و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع (گروه کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- (1376 تا کنون)

8.       مدیر گروه مهندسی صنایع(برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها)-(1386 تا 1388)

9.       مدیر گروه کارشناسی ارشد(مدیریت سیستم و بهره وری(- (1389 تا 1390)

10.    عضو شورای پژوهشی دانشکده مهندسی صنایع- (1388 تا 1394)

11.    عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- (1388 تا 1391)

12.    دبیر اولین همایش ملی مهندسی صنایع (هفته ی صنایع)- (1384)

13.    دبیر دومین همایش ملی مهندسی صنایع (هفته ی صنایع)- (1385)

14.    رییس سومین همایش ملی مهندسی صنایع (1391)

15.    عضو کمیته بهینه سازی، کیفیت و بهره وری دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب –(1390 تا 92)

16.    مدير پروژه توسعه منابع انساني بر محور فاوا در وزارت نيرو(1382)

17.    مديريت و مشاركت در برگزاري بيش از 80 كارگاه يادگيري- (1383- 1387)

18.     عضو هيات داوران پنجمين همايش تحقيق و توسعه- (1384)

19.    عضو جلسات هم انديشي وزارت نفت براي خصوصي سازي-(1388)

20.    عضو گروه تدوين استراتژي لوله و پروفيل سديد- (1388)

21.    مجري كارگاه تفكر سيستمي UNDP- (1385)

22.    متولي و مدير بخش آفرينش دانش و تحقيقات يك موسسه مشاوره مديريت و معماري سازمان نوبانگ اندیشه(1381-1385)


 

عضویت در انجمن های تخصصی ملی و بین المللی:

1.       انجمن مهندسی صنایع ایران

2.       انجمن مشاورین مدیریت ایران

3.       انجمن بین المللی مدیریت تولید و عملیات اروپا

4.       انجمن بین المللی پویاییهای سیستم

5.        انجمن علوم مدیریت ایران

6.       انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

7.       انجمن سیستمهای فازی ایران

 

مقالات:

1.       ناب انديشي در حوزه آموزشهاي صنعتي: حلقه مفقوده آموزش، يادگيري و مديريت دانش- كنفرانس آموزش و صنعت-1383 (23 و 24آبان 83)

2.       كميته، كيسيون، شورا، ستاد: نياز يا چالش تغيير و تحول سازمانهاي ايراني (يك نظريه بومي و اقتضايي براي تشكيل ساختارهاي گروهي كار آمد)- دومين كنفرانس بين المللي مديريت-1383 (10دي ماه 83)

3.       فرايند مديريت دانش غير آشكار مورد نياز: تركيب فلسفه تفكر ناب با دانش آفريني در حوزه فناوري اطلاعات -كنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات و ارتباطات-1383 (5و 6 اسفند 83)

4.       استقرار نظام يادگيري يكپارچه: الزام درون سازماني شايسته سالاري- كنفرانس ملي توسعه شايسته سالاري در سازمانها-1384 (17و18تير ماه 84)

5.       استفاده از رويكرد تفكر ناب براي حذف اتلاف  و موانع جريان دانش آفريني در واحدهاي تحقيق و توسعه- پنجمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن-1384 ( 1 و 2 آذر)

6.       پويايي استراتژي و استراتژي پويا: مروري بر ارتباط مديريت استراتژيك و فرضهاي ديناميك- فرشید عبدی و سهیلا سردار دونیقی- سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک (1387)

7.       طراحي مدل سنجش رضايت مندي مشتريان شرکت مخابراتهشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع(1390)

8.       بررسی پویایی روابط درون سازمانی با استفاده از رویکرد مدلسازی مخزن و جریان، مطالعه موردی الگوی اساسی" پیروزیهای هرچه بیشتر برای پیروز مندانهشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع(1390)

9.       ارائه و تدوين مدل ناب در صنايع خدماتي با رويکرد ارزيابي خدمات در کلاس جهاني-  سید محمد سید حسینی و فرشید عبدی- پژوهش هاي مديريت; 20(81):53-70(1388)

10.    مديريت فرايندهاي بيمارستاني به کمک رويکرد ناباولین کنفرانس مدیریت فرایندهای سازمانی(1388)

11.    تحليل نفاط قوت و ضعف سازمان به کمک عوامل موثر بر عملکرد کارکنان: مطالعه موردي در يک دانشکده مهندسيهشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک(1390)

12.    الگوي هاي اساسي تفکر سيستمي : رهيافتي براي مشکلات مديران اجرايي سازماندومین کنفرانس مدیریت اجرایی(1390)

13.    ارزیابی عملکرد یک موسسه خدماتی در رابطه با سیستم مشتری مداری- موسی آذرباد و فرشید عبدی- سومین همایش ملی مهندسی صنایع (1391)

14.    استفاده از تكنيك QFD جهت بهبود كيفيت درب بازكن تصويريفرشيد عبدي، امير كرباسي يزدي-  ماهنامه روش، شماره 130، مهر 1390 

15.    مدل بومي شده EFQM براي سازمان هادكتر فرشيد عبدي ، امير كرباسي يزدي   ماهنامه تدبير، شماره 214، اسفند 1388 

16.    تفاوتهاي مالكوم بالدريج و EFQM  دكتر فرشيد عبدي ، امير كرباسي يزدي   فصلنامه عصر كيفيت، شماره 8، بهار 1387 

17.    استفاده از ژرفانماي تفكر سيستمي براي بهبود نگه داري ، عمليات و ...آنيل ب . جمبكار  مترجم: فرشيد عبديفصلنامه مدير ساز، شماره 15، تابستان 1384

18.    مدل تصميم گيري چند معياره يكپارچه براي ارزيابي طرح هاي توجيهي سرمايه گذاري سيستم هاي پيشرفته توليدي (AMS)-الين، ام. ويكس و كاي ژيانگ  مترجم: فرشيد عبدي، جهانشاه ميرزابيگي-فصلنامه مدير ساز، شماره 10، بهار 1381 

19.    تاثیر عوامل انسانی بر استقرار سیستم های تضمین کیفیت- دومین همایش دانشجویی مهندسی صنایع- دانشگاه امام حسین(ع)- (1377)

20.    مهندسي مجدد ؛ تجربه اي موفق در مديريت آسياييفرشيد عبدي  -ماهنامه صنعت كفش، شماره 24، ارديبهشت 1377

21.    مهندسی صنایع و شبکه جهانی اطلاعات- مجله روش (1378)

22.    مشکلات صنعت کفش ایران- مجله صنعت کفش(1371) 

23.    مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار – فرشید عبدی- مجله تدبیر- شماره 90 (1377)

24.    ناب‌انديشي در گستره توليد- فرشید عبدی، سهیلا سردار و فرهاد افشاری- مجله روش(1383)

25.    سیستم هزینه یابی هدفدار: رویکرد ناب به مدیریت راهبردی هزینه و مهندسی ارزش- فرشید عبدی- مجله مدیر ساز شماره 8 (1380)

 

26.  Glean lean: how to use lean approach in services industries-F Abdi, S Shavarini- Journal of Services Research- Cited by 26 (Google Scholar)- (2006)

27.  The Meta-Space: A Model for Integrating and Facilitating Knowledge Creation, Learning and Problem Solving Processes- Farshid Abdi, Aydin Yassemi & Sohrab Khalili Shavarini- 2nd International Conference on Intellectual Capital (2005)

28.  A Fuzzy Model for Appraising University Professor's PerformanceFirst National Conference on Performance Management (2009)

29.  The 9th Muda: Using Lean Thinking Concepts -Eliminating Waste & Knowledge Creating Flow Barriers (The Iranian Organizations Case)- International Scientific Conference on Knowledge Based Economy (2005)

30.  The Lean Model for Using in Service Industries : As a World Class Service Assessment Approach-F.Abdi, S.M. Seyedhoseini15th International Annual Conference of EUROMA (2008)

31.  USING QFD AS QUALITY MANAGEMENT APPROACH IN HOTEL SERVICES DESIGN- Farshid Abdi & Ali Masoudi- 16thInternational Annual Conference of EUROMA (2009)

32.  Leadership style investigation in Quinn’s competing values framework for Iranian automotive industry- POMS International Conference (2011)

33.  A framework to select commercial bank partner using fuzzy BSC-DEA method- Moussa Azarbad ; Mostafa Ekhtiari ; Amir Homayoun Sarfaraz ; Farshid Abdi- Management Science Letters- (2011)

34.  Evaluation of service quality by using fuzzy MCDM: A case study in Iranian health-care centers- Leili Afkham ; Farshid Abdi ; Alireza Rashidi- Management Science Letters- (2012)

35.  Key dimensions to Deploy a knowledge management system in an Iranian firm, a case study- Elham Salimi,Vahab VahdatZad, Farshid Abdi- Procrdia Technology (2012)

36.  Comparison and grade analysis of the effective criteria in organizational learning by hierarchical analysis (AHP)- A Babaeinesami, F Abdi - African Journal of Business Management (2012)

37.  Designing a Rule Based Expert System for Selecting Pavement Rehabilitation Treatments Using Rough Set Theory- Ehsan Akhlaghi & Farshid Abdi Intelligent Decision Technologies- Springer(2012)

38.  Hybrid Systems Modeling in Non Standard Queue and Optimization with the Simulation Approach in CNG Stations- Amir Abbas Shojaie, Meysam Haddadi and Farshid Abdi- Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology (2012)

39.  Investigation on the Key Customer Financial Behaviours: A Case Study in a Given Iranian Bank- Elham Familian, Sadigh Raissi and Farshid Abdi-   American Journal of Scientific Research (2012)

40.   A statistical investigation on customer transactional Manner- Elham Familian, Sadigh Raissi and Farshid Abdi- 3rdSIEC national conference (2012)

41.  Analyzing the effects of information technology on supply chain integration: The role of ERP success mediator-Samaneh Alimohamadian, Farshid Abdi- Management Science Letters (2014)

 

42.  A structural equation modelling to investigate and analyze the relationships among new product development, disruptive innovation, fuzzy-front end, knowledge management, and team vision - Mehran Salavati, Farshid Abdi, Amir Teymoor Payandeh- Uncertain Supply Chain Management (2015)

 

43.  On the critical success factors for B2B e-marketplace- Sareh Ahmad Khan Beige, Farshid Abdi- Decision Science Letters (2015)/ Scopus Index