سیدحسین حسینی، مدیرعامل

اطلاعات تماس

    تلفن همراه: 09364122857

  تلگرام: Dr_S_H_Hosseini@

  ایمیل: s.h.hosseini@samamsystem.com

 

   دانلود رزومه کامل

 

 تحصیلات

      دکتری (1389-1394)

 • مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تهران

       استاد راهنما: دکتر حامد شکوری گنجوی

       کارشناسی ارشد (1389-1386)

 • مهندسی صنایع-مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

       استاد راهنما: دکتر بهداد کیانی

  منتخبی از فعالیت‌های پژوهشی

a[1] Seyed Hossein Hosseini, Hamed Shakouri G., 2016 "A Study on the future of Unconventional Oil Development under different Oil Price Scenarios: a System Dynamics Approach", Energy Policy, Elsevier, Vol. 91, pp. 64-74. DOI: 10.1016/j.enpol.2015.12.027. (ISI - IF: 2.575). Available at: http://www.sciencedirect.com/science/journal/03014215

[2]   Seyed Hossein Hosseini, Hamed Shakouri Ganjavi, Adel Peighami, 2016, "A Conceptual Framework for the Oil Market Dynamics: A Systems Approach", Energy Exploration & Exploitation, SAGE Publishing, Vol. 34, No. 2, pp. 171-198, DOI: 10.1177/0144598716631656. (ISI - IF: 0.778). Available at: http://eea.sagepub.com/content/34/2  

[3]   Naser BagheriMoghadam, Majid Samsami, Seyed Hossein Hosseini, Mahdi Sahafzadeh, 2015, "Using BSC to Transform Corporate-level Goals into Project Portfolio Strategies", Int. J. of Project Organization and Management (IJPOM), Inderscience Publishers, Vol. 7, No. 2, pp. 132-150. DOI: 10.1504/IJPOM.2015.069615. Available at: http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=69615

[4]   Seyed Hossein Hosseini , Hamed Shakouri Ganjavi, Behdad Kiani, Mohamad Mohammadi Pour, Mostafa Ghanbari, 2014, "Examination of Iran's Crude Oil Production Peak and Evaluating the Consequences: a System Dynamics Approach", Energy Exploration & Exploitation, Multi-Science Publishing, Vol. 32, NO. 4, pp. 673-690. DOI:10.1260/0144-5987.32.4.673 (ISI - IF: 0.95). Available at: http://multi-science.metapress.com/content/l748340272377306/

[5]   Hamed Rafiei, Masoud Rabbani, Seyed Hossein Hosseini, 2014, "Capacity Coordination under Demand Uncertainty in a Hybrid Make-To-Stock/Make-To-Order Environment: A System Dynamics Approach". Scientia Iranica, Transactions E: Industrial Engineering, Vol. 21, NO. 36, pp. 2315-2325.  (ISI - IF: 1.025). Available at: http://www.scientiairanica.com/en/ManuscriptDetail?mid=203

[6]   Babak Saleck Pay, Seyed Hossein Hosseini, Hamed Shakouri Ganjavi, 2013, "Why do Students use Virtual Social Networks in Iran: a System Approach", Interdisciplinary Description of Complex Systems, Vol. 11, No. 1, pp. 108-122. Available at: http://indecs.eu/2013/indecs2013-pp108-122.pdf.

[7]   Naser BagheriMoghadam, Seyed Hossein Hosseini, Mahdi SahafZadeh, 2012, "An Analysis of the Industry-Government-University Relationships in Iran's Power Sector:  A Benchmarking Approach", Technology in Society, Elsevier, Vol. 34, No. 4, pp. 284-294. Available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160791X12000541

[8]   Naser BagheriMoghaddam, Mahdi Sahafzadeh, Amir Shafiee Alavijeh, Hami Yousefdehi, & Seyed Hossein Hosseini, 2010, "Strategic Environment Analysis Using DEMATEL Method Through Systematic Approach: Case Study of an Energy Research Institute in Iran", Management Science and Engineering, Vol. 4, No. 4, pp. 95-105, Available at: http://www.cscanada.net/index.php/mse/article/view/1620/1888

[9]   Behdad Kiani, Saeed Mirzamohammadi, Seyed Hossein Hosseini, 2010, «», Vol.3, No.3, pp.84-93. Available at: http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ibr/article/view/5825/5115

[10]           Siyamak Noori, Seyed Hossein Hosseini, Arash Bakhsha, 2009, "Human Performance Factors in the Evaluation of Virtual Organizations", International Journal of Business and Management, Vol.4, No.2, pp.41-49. Available at: http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/view/489/442

 

منتخبی از سوابق تدریس و برگزاری دوره آموزشی

 • ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی، معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری - تابستان 1395

          کارگاه آموزشی 3روزه « تدوین نقشه راه فناوری صنایع دریایی »

 • شرکت مهندسی و توسعه گاز - پائیز 1395

          دوره آموزشی « بکارگیری رویکرد سیستمی در شناخت و تحلیل سیستم‌های پیچیده اقتصادی-اجتماعی »

 • شرکت ملی گاز - تابستان 1395

          دوره آموزشی « بکارگیری رویکرد سیستمی در شناخت و تحلیل سیستم‌های پیچیده اقتصادی-اجتماعی »

 • شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان - تابستان 1395

          دوره آموزشی «تفکر سیستمی برای مدیران»

 • سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران - بهار 1395

          دوره آموزشی «تفکر سیستمی برای مدیران»

 • شرکت داروسازی دکتر عبیدی - بهار 1395

          دوره آموزشی « بکارگیری رویکرد سیستمی در شناخت و تحلیل سیستم‌های پیچیده اقتصادی-اجتماعی »

 • سازمان امور مالیاتی کشور - بهار 1395

          دوره آموزشی «تفکر سیستمی برای مدیران»

 • دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران‎جنوب) - 1393 الی 1394

          درس «سیستم‎های دینامیکی»، دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

          درس «مهندسی سیستم‎های انرژی 1»، دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

 • دانشگاه آزاد اسلامی (واحد کرج) - 1393

          دو دوره درس «سیستم‎های اطلاعاتی مدیریت»، دوره کارشناسی ارشد مدیریت

 • دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) - 1392

          دو دوره درس «تدوین طرح کسب و کار»، دوره کارشناسی ارشد MBA (گرایش کارآفرینی)

          درس «سیستم‎های اطلاعاتی مدیریت»، دوره کارشناسی ارشد مدیریت

 • دانشگاه جامع علمی-کاربردی (واحد پرسپولیس) - 1392

          درس «اصول مدیریت»، دوره کارشناسی مدیریت کسب و کار ورزشی

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر - 1390

          دو دوره درس «تحقیق در عملیات 1»، دوره کارشناسی مدیریت

 مشاوره و راهنمایی پایان‌نامه

مشاوره و راهنمایی بیش از 20 پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری و DBA با استفاده از سیستم‌های دینامیکی و برنامه‌ریزی راهبردی در موضوعات مختف

 

 سوابق اجرایی و کاری

ردیف

عنوان پروژه

شرکت

سال

سمت

کارفرما

1

تدوین برنامه راهبردی و نقشه راه پنج‌ساله پژوهشگاه نیرو

شرکت راهبران مدیریت امین

1387

عضو تیم مجری

پژوهشگاه نیرو

2

و نقشه راه پنج‌ساله شرکت آرین ماهتاب‌گستر

شرکت راهبران مدیریت امین

1388

عضو تیم مجری

(مدیر داخلی پروژه)

شرکت آرین ماهتاب‌گستر

3

شناخت و ارزیابی تکنولوژی در رشته فعالیت مدیریت

شرکت راهبران مدیریت امین

1389

عضو تیم مجری

(مدیر داخلی پروژه)

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

4

تدوين متدولوژي برنامه‌ریزی استراتژیک انرژی‌های تجدیدپذیر کشور

شرکت راهبران مدیریت امین

1389

عضو تیم مجری

سازمان انرژی‌های نو ایران (سانا)

5

تدوین برنامه راهبردی و نقشه راه پنج‌ساله صندوق بیمه سرمایه‎گذاری فعالیت‎های معدنی

شرکت راهبران مدیریت امین

1389

عضو تیم مجری

(مدیر داخلی پروژه)

صندوق بیمه سرمایه‎گذاری فعالیت‎های معدنی

6

تدوین برنامه راهبردی و نقشه راه پنج‌ساله سازمان زیباسازی شهر تهران

شرکت راهبران مدیریت امین

1390

عضو تیم مجری

(مدیر داخلی پروژه)

سازمان زیباسازی شهر تهران

7

تدوین برنامه استراتژیک شرکت ارسا ساختمان

شرکت مدیریت توسعه ره‌نگار

1390

عضو تیم مجری

(مدیر داخلی پروژه)

شرکت ارسا ساختمان

8

مطالعات تدوین حوزههای استراتژیک کسب و کار سازمان توسعه منابع انرژی (سازمان توان)

شرکت مدیریت آتی‌اندیشان شریف

1391

عضو تیم مجری

سازمان توسعه منابع انرژی (سازمان توان)

9

مطالعات برنامه‌ریزی راهبردی توسعه صنعت و برنامه‌ریزی انرژی

شرکت مدیریت آتی‌اندیشان شریف

1391

کارشناس ارشد دفتر برنامه‌ریزی راهبردی

سازمان انرژی

10

بررسی اثرات شکاف تعهدی بر بحران‌‌های صندوق تامین اجتماعی (از طریق مدلسازی سیستم دینامیکی)

گروه مهندسی سیستم‎های مدیریتی  الگو محور (سمام)

1391

عضو تیم مجری (مدیر بخش مهندسی سیستم‌ها)

صندوق تامین اجتماعی

11

مدیر طرح و برنامه

پژوهشکده شهید رضایی دانشگاه شریف

1392

مدیر طرح و برنامه

پژوهشکده سامانه‎های پیشرفته (شهید رضایی) دانشگاه صنعتی شریف

12

انجام مطالعات سیستمی در حوزه مسائل اجتماعی

شورایعالی انقلاب فرهنگی

1392

کارشناس ارشد مطالعات سیستمی

شورایعالی انقلاب فرهنگی

13

طراحی رشته‎های جدید آموزشی کارشناسی ارشد مدیریتی در حوزه بهداشت و درمان

دانشگاه جامع علمی-کاربردی، واحد پرسپولیس

1392

عضو کمیته

کمیته ارزیابی و طراحی دوره‎های آموزشی تخصصی مدیریتی در حوزه بهداشت و درمان

14

مطالعات تطبیقی نظام آموزشی صنعت آب و برق در کشورهای منتخب

گروه مهندسی سیستم‎های مدیریتی  الگو محور (سمام)

1392

مجری

شرکت مدیریت توسعه ره‌نگار

15

مطالعات ارزیابی فنی-اقتصادی خریداری و تکمیل حوضچه خشک عظیم گسترش هرمز

شرکت سپهر سیستم اندیش

1392

کارشناس ارشد پروژه

شرکت ملی نفتکش جمهوری اسلامی ایران

16

تدوین استراتژی‌های 10 ساله صنایع دریایی کشور

مرکز پژوهشی مهندسی دریا

1393

کارشناس ارشد پروژه

سازمان گسترش و نوسازی صنایع

17

تدوین برنامه راهبردی هلدینگ توسعه اقتصادی بصیر

گروه مهندسی سیستم‎های مدیریتی  الگو محور (سمام)

1394

مجری

هلدینگ توسعه اقتصادی بصیر

18

تحلیل اثر دوسویه افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند بر وضعیت فرهنگ شهروندی در شهر تهران

گروه مهندسی سیستم‎های مدیریتی  الگو محور (سمام)

1394

مجری

شهرداری تهران

19

تدوین برنامه راهبردی صنعت بازی‎های رایانه‌ای کشور

مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

1394

مدیر پروژه

مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

20

آسیبشناسی عدم توسعه ساخت داخل در پروژههای نفت و گاز کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و ارائه راهکار مناسب در برنامه ششم توسعه

گروه مهندسی سیستم‎های مدیریتی  الگو محور (سمام)

1394

مجری

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

21

ارزیابی علت ناکامی‌های مربوط به سیاست‌گذاری‌های انرژی در کشور

گروه مهندسی سیستم‎های مدیریتی  الگو محور (سمام)

1394

مجری

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

22

تدوین برنامه راهبردی صنعت انیمیشن کشور

گروه مهندسی سیستم‎های مدیریتی  الگو محور (سمام)

1394

مجری

ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‎ساز، معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری

23

تحلیل سیستمی عوامل اجتماعی-فرهنگی موثر بر میزان مصرف برق در بخش خانگی استان هرمزگان و تدوین سیاست‌های فرهنگ‌سازی برای کاهش مصرف

گروه مهندسی سیستم‎های مدیریتی  الگو محور (سمام)

1394

مجری

شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

24

طراحی مدل مفهومی مدیریت دانش

گروه مهندسی سیستم‎های مدیریتی  الگو محور (سمام)

1394

مجری

دانشگاه فرهنگیان

25

تدوین نقشه راه فناوری صنایع دریایی کشور

گروه مهندسی سیستم‎های مدیریتی  الگو محور (سمام)

1395

دبیر علمی

ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی، معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری

26

ترسیم درخت فناوری انیمیشن

گروه مهندسی سیستم‎های مدیریتی  الگو محور (سمام)

1395

مجری

ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‎ساز، معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری

27

ترسیم درخت فناوری یادگیری الکترونیک

گروه مهندسی سیستم‎های مدیریتی  الگو محور (سمام)

1395

مجری

ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‎ساز، معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری

28

طراحی و تدوین ساختار و فرآیندهای سازمانی شرکت رایمون‌مدیا

گروه مهندسی سیستم‎های مدیریتی  الگو محور (سمام)

1395

مجری

شرکت رایمون‌مدیا

29

بررسی سیاست‌‌ها و راهبردهای کشور کره‌جنوبی برای توسعه صنعت بازی‌های ویدئویی

گروه مهندسی سیستم‎های مدیریتی  الگو محور (سمام)

1395

مجری

ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‎ساز، معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری