عنوان دوره (فارسی):

دوره آموزش  نرم افزار کنترل پروژه MSP

رشته‌های تحصيلي مرتبط (پيش نياز دوره):

کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد و دکتری

اهداف دوره:

آشنایی با مفاهیم مدیریت و کنترل پروژه،  آشنایی با مفاهیم برنامه ریزی پروژه،  آشنایی چگونگی مدیریت ، برنامه ریزی و کنترل پروژه به کمک نرم افزار Microsoft Project 2013

توضیحات: با گسترش روز افزون تعداد و ابعاد پروژه‌ها، لزوم کسب دانش کنترل پروژه بیش از پیش وجود دارد. امروزه چه در شرکتهای کوچک و چه در کمپانی های بزرگ، مبحث کنترل پروژه، نقش کلیدی در اتمام پروژه در زمان مناسب و با کمترین منابع دارند. در این دوره یکی از رایج ترین نرم افزارهای کنترل پروژه یعنی MS Project 2016 آموزش داده می شود. از جمله ویژگی های این دوره تلاش برای پوشش حداکثری محتواهای آموزشی و نکات کاربردی در این نرم افزار است که در طول یک دوره، می‌توان تمامی دانش مورد نیاز در استفاده حرفه ای از این نرم افزار را به دست آورد. همچنین در این دوره کارگاه نیز در نظر گرفته شده که در این کارگاه حل مثال و رفع اشکال انجام می شود. در انتها نیز نمونه هایی از مثالهای واقعی در پروژه هایی که تاکنون انجام شده، ارائه خواهد شد.

سرفصل‌های آموزشی:

بخش اول

·         آشنایی با Microsoft Project 2016 

·         شروع کار با Ms Project 2016

·         آشنایی با محیط Ms Project

·         آشنایی با منوهای Ms Project

·         خصوصی سازی Ribbon

·         آشنایی با سربرگها

·         کار با Tellme

·         خروج از MSProject

بخش دوم

·         راه اندازی فایلهای پروژه 

·         ساخت یک پروژه در MSP

·         ذخیره سازی یک پروژه

·         کار با الگوهای آماده در ماکروسافت پراجکت

·         ساخت یک پروژه از فایل اکسل

·         راه اندازی و ساخت تقویم

·         تعیین زمانهای کاری و غیر کاری

·         انجام تنظیمات مقدماتی

بخش سوم

·         ساخت وظایف 

·         مفهوم زمانبندی دستی و خودکار

·         ساخت وظیفه با زمانبندی دستی

·         ساخت وظیفه با زمانبندی خودکار

·         تغییر زمانبندی وظیفه

·         اخت یک وظیفه Milestone

·         کپی وظایف از یک نرم افزار دیگر

·         ایجاد وظیفه تکرار شونده

·         ساخت وظیفه خلاصه

·         نمایش وظایف خلاصه

·         سازماندهی وظایف

·         کار با کدهای work breakdown structure (WBS) 

بخش چهارم

·         تعیین لینک و زمان وظایف

·         لینک کردن وظایف

·         افزودن زمان تاخیر

·         تنظیم قید زمان وظیفه

·         مشاهده وظایف و لینک آنها

فصل پنجم

·         ایجاد منابع

·         مفهوم و تعریف منابع

·         ساخت یک منبع کاری

·         ساخت یک منبع مادی

·         تعیین هزینه منابع کاری

·         تعیین هزینه منابع مادی

·         ساخت منبع هزینه

بخش ششم

·         تخصیص وظایف به منابع

·         درک مفهوم Duration، Work و Resource

·         تخصیص منابع به وظایف

·         تخصیص منابع به وظایف با استفاده از پنجره Assign Resources

·         تخصیص منابع به وظایف با استفاده از فرم وظیفه

·         تخصیص منابع مادی به یک وظیفه

·         تخصیص منابع با استفاده از Team Planner

·         یافتن منابعی که از آنها بیش از حد امکان استفاده شده

·         نمودار منابع

·         تخصیص منابع به وظایف Effort-Driven

·         تخصیص منابع به وظایف Non-Effort-Driven

·         تغییر منابع تخصیص داده شده

·         تغییر منابع وظایف

بخش هفتم

·         نمایش پروژه در دیدهای مختلف

·         روشهای مختلف انتخاب یک دید

·         نحوه نمایش جداول

·         تغییر ستونهای جدول

·         تغییر تنظیمات ستونهای جدول

·         نحوه نمایش TimeLine

·         مرتب سازی منابع و وظایف

·         گروه بندی منابع و وظایف

·         فیلتر کردن منابع و وظایف

·         تغییر فرمت نمایش میله های و متن وظایف

·         تغییر طرح نمایش میله وظایف

·         تغییر طرح نمایش متن وظایف

مدت دوره: 4 روز 32 ساعت

هزینه دوره: 400 هزار تومان

گواهینامه: در صورت تمایل به دریافت گواهینامه، با هزینه جداگانه گواهینامه رسمی و معتبر صادر می‌شود (هر گواهینامه 30 هزار تومان)

ملزومات: همراه داشتن لپ تاپ، نصب MS Project 2013 یا 2016