دوره مقدماتی کنترل پروژه و نرم افزار msp تاریخ ثبت : 1396/08/16
طبقه بندي : مدیریت پروژه ,
نام دوره : دوره مقدماتی کنترل پروژه و نرم افزار msp
تصویر : <#f:1369/>
تاریخ برگزاری : <#f:1370/>
هزینه : <#f:1371/>
توضیحات دوره : <#f:1470/>
اطلاعات بیشتر :


اطلاعات بیشتر

تعداد نمایش : 173 <<بازگشت