مدلسازی سیستم های دینامیکی با نرم افزار Vensim (آقای دکتر حسینی) - بخش ششم تاریخ ثبت : 1396/08/23
طبقه بندي : ,,
عنوان : مدلسازی سیستم های دینامیکی با نرم افزار Vensim (آقای دکتر حسینی) - بخش ششم
مدت زمان : 00:07:06
ویدیو : دانلود فايل
موضوع : درس پنجم : مدلسازی کمی
توضیحات : ویدئوی آموزشی فرادرس آقای دکتر حسینی - معرفی متدولوژی پویایی شناسی سیستم ه
تصویر :
مشاهده ویدیو :
واژگان مرتبط با این محتوا : <#f:1474/>
تعداد نمایش : 406 <<بازگشت