مدلسازی سیستم های دینامیکی با نرم افزار Vensim (آقای دکتر حسینی) - بخش سوم تاریخ ثبت : 1396/08/21
طبقه بندي : ,,
عنوان : مدلسازی سیستم های دینامیکی با نرم افزار Vensim (آقای دکتر حسینی) - بخش سوم
مدت زمان : 00:06:20
ویدیو : دانلود فايل
موضوع : درس دوم: فرآیند مدلسازی سیستمی دینامیکی
توضیحات : ویدئوی آموزشی فرادرس آقای دکتر حسینی - معرفی متدولوژی پویایی شناسی سیستم ها
تصویر :
مشاهده ویدیو :
واژگان مرتبط با این محتوا : <#f:1474/>
تعداد نمایش : 454 <<بازگشت