بررسی علیت متغیرها در نرم افزار Vensim تاریخ ثبت : 1396/12/10
طبقه بندي : ,,
عنوان : بررسی علیت متغیرها در نرم افزار Vensim
مدت زمان : <#f:1419/>
ویدیو : <#f:1420/>
موضوع : <#f:1421/>
توضیحات : آموزش بررسی علیت متغیرها، در راستای شناسایی زنجیره
تصویر : <#f:1449/>
مشاهده ویدیو :
واژگان مرتبط با این محتوا : معرفی،بررسی نمودار ها و درختان علی اولیه،ابزار جدول، Forward tracing،ویرایش معادله،Tracing with،subscripted (array) variables،Subscript Control،پاکسازی پنجره
تعداد نمایش : 201 <<بازگشت