آموزش نحوه استفاده از Vensim PLE و Vensim model reader تاریخ ثبت : 1396/12/06
طبقه بندي : ,,
عنوان : آموزش نحوه استفاده از Vensim PLE و Vensim model reader
مدت زمان : 16:05
ویدیو : <#f:1420/>
موضوع : <#f:1421/>
توضیحات : آموزش نحوه استفاده از مدل های سیستم دینامیکی در نرم افزار Vensim PLE و چگونگی سناریو پردازی و مقایسه Run های مختلف مدل آموزش استفاده از Vensim Model Reader
تصویر : <#f:1449/>
مشاهده ویدیو :
واژگان مرتبط با این محتوا : <#f:1474/>
تعداد نمایش : 175 <<بازگشت