تجزیه و تحلیل مدل دینامیک‌های جهان در نرم افزار Vensim تاریخ ثبت : 1396/11/15
طبقه بندي : ,,
عنوان : تجزیه و تحلیل مدل دینامیک‌های جهان در نرم افزار Vensim
مدت زمان : 51:35
ویدیو : <#f:1420/>
موضوع : <#f:1421/>
توضیحات : "نقدی بر نادیده گرفتن بحث رشد در مدل جهانی با آغاز دینامیک جهانی فورستر کمک به اتخاذ یک رویکرد فنی در اعمال مدل برای آشکار ساختن فرضیات، محدودیت ها و نقاط قوت مدل با بیشترین سرعت ممکن مهارت های نقد مدل"
تصویر : <#f:1449/>
مشاهده ویدیو :
واژگان مرتبط با این محتوا : <#f:1474/>
تعداد نمایش : 268 <<بازگشت