مدلسازی سیستم های دینامیکی با نرم افزار Vensim (آقای دکتر حسینی) - بخش دوم تاریخ ثبت : 1396/08/21
طبقه بندي : ,,
عنوان : مدلسازی سیستم های دینامیکی با نرم افزار Vensim (آقای دکتر حسینی) - بخش دوم
مدت زمان : 00:04:34
ویدیو : دانلود فايل
موضوع : درس یکم:معرفی متدولوژی پویا شناسی سیستم ها (ب)
توضیحات : ویدئوی آموزشی فرادرس آقای دکتر حسینی - معرفی متدولوژی پویایی شناسی سیستم ها
تصویر :
مشاهده ویدیو :
واژگان مرتبط با این محتوا : <#f:1474/>
تعداد نمایش : 500 <<بازگشت