مدلسازی رویدادهای گسسته و تصادفی در نرم افزار Vensim بخش 3 تاریخ ثبت : 1396/10/21
طبقه بندي : ,,
عنوان : مدلسازی رویدادهای گسسته و تصادفی در نرم افزار Vensim بخش 3
مدت زمان : 13:23
ویدیو : <#f:1420/>
موضوع : بررسی یک مثال عملی از ترکیب رویدادهای گسسته و فرآیندهای تصادفی
توضیحات : ویدئو به زبان انگلیسی می باشد
تصویر : <#f:1449/>
مشاهده ویدیو :

برای دانلود مدل Vensim استفاده شده در ویدئو، اینجا کلیک کنید.

واژگان مرتبط با این محتوا : مدلسازی - رویدادهای گسسته و تصادفی - نرم افزار Vensim
تعداد نمایش : 279 <<بازگشت