مدلسازی رویدادهای گسسته و تصادفی در نرم افزار Vensim بخش 2 تاریخ ثبت : 1396/10/21
طبقه بندي : ,,
عنوان : مدلسازی رویدادهای گسسته و تصادفی در نرم افزار Vensim بخش 2
مدت زمان : 15:09
ویدیو : <#f:1420/>
موضوع : ترکیب فرایندهای تصادفی
توضیحات : ویدئو به زبان انگلیسی می باشد
تصویر : <#f:1449/>
مشاهده ویدیو :

برای دانلود مدل Vensim استفاده شده در ویدئو، اینجا کلیک کنید.

واژگان مرتبط با این محتوا : مدلسازی - رویدادهای گسسته و تصادفی - نرم افزار Vensim
تعداد نمایش : 296 <<بازگشت