مدلسازی رویدادهای گسسته و تصادفی در نرم افزار Vensim بخش 1 تاریخ ثبت : 1396/10/21
طبقه بندي : ,,
عنوان : مدلسازی رویدادهای گسسته و تصادفی در نرم افزار Vensim بخش 1
مدت زمان : 14:26
ویدیو : <#f:1420/>
موضوع : نگاهی گذرا به مدلسازی با مقادیر گسسته
توضیحات : ویدئو به زبان انگلیسی می باشد
تصویر : <#f:1449/>
مشاهده ویدیو :

برای دانلود مدل Vensim استفاده شده در ویدئو، اینجا کلیک کنید.

واژگان مرتبط با این محتوا : مدلسازی - رویداد های گسسته و تصادفی - نرم افزار Vensim
تعداد نمایش : 381 <<بازگشت