علوم داده از منظر شبیه سازی در نرم افزار Vensim تاریخ ثبت : 1396/10/17
طبقه بندي : ,,
عنوان : علوم داده از منظر شبیه سازی در نرم افزار Vensim
مدت زمان : 7:42
ویدیو : <#f:1420/>
موضوع : <#f:1421/>
توضیحات : ویدئو با زبان انگلیسی می باشد
تصویر : <#f:1449/>
مشاهده ویدیو :

موضوع :معرفی توانایی نمودار Vensim در شبیه‌سازی برای ساختار سازمانی و مالی با استفاده از داده‌های بزرگ و نیز شبیه‌سازی فشرده داده‎ها با قابلیت انعطاف I/O، کالیبراسیون  الگوریتم های پیشرفته ، فیلتر بهینه مرزهای اطمینان و شبیه سازی مونت کارلو به عنوان سایر توانمندی‌های Vensim 

واژگان مرتبط با این محتوا : علوم داده - شبیه سازی - نرم افزار Vensim
تعداد نمایش : 402 <<بازگشت