مدلسازی سیستم های دینامیکی با نرم افزار Vensim (آقای دکتر حسینی) - بخش یازدهم تاریخ ثبت : 1396/08/24
طبقه بندي : ,,
عنوان : مدلسازی سیستم های دینامیکی با نرم افزار Vensim (آقای دکتر حسینی) - بخش یازدهم
مدت زمان : 00:07:29
ویدیو : دانلود فايل
موضوع : درس هشتم : نرم افزار Vensim (پ)
توضیحات : ویدئوی آموزشی فرادرس آقای دکتر حسینی - معرفی متدولوژی پویایی شناسی سیستم ها
تصویر :
مشاهده ویدیو :
واژگان مرتبط با این محتوا : <#f:1474/>
تعداد نمایش : 415 <<بازگشت