معرفی نرم افزار Vensim تاریخ ثبت : 1396/08/08
طبقه بندي : ,,
عنوان : معرفی نرم افزار Vensim
تعداد اسلاید : 87
فایل : دانلود فايل
توضیحات : Vensim بعنوان یک ابزر توانمند درمدلسازی ،برای شبیه سازی ،تجزیه وتحلیل مدل های سیستم دینامیکی استفاده می شود.
تصویر :
واژگان مرتبط با این محتوا : <#f:1472/>
تعداد نمایش : 522 <<بازگشت