5- کتاب فناوری های صنعت یادگیری الکترونیک (رایاد)
5rayad.png
 • نام کتاب - گزارش : 5- کتاب فناوری های صنعت یادگیری الکترونیک (رایاد)
 • تاریخ چاپ : اسفند 1396
 • نویسندگان : -
 • ناشر : دانش بنیان فناور
 • شابک (ISBN) : -
 • تعداد صفحات : 124
 • فهرست :
 • مقدمه

  مروری بر فناوری های یادگیری الکترونیک

  توانمندی های فناورانه شرکت های یادگیری مجازی (رایاد) ایران

 • مقدمه :
 • کتاب فناوری های صنعت یادگیری الکترونیک ایران شامل درخت فناوری هایی است که در این صنعت به کار گرفته می شوند. همچنین این کتاب اطلاعات

  بومی و تجاری سازی شده مربوط به فناوری های روز و کاربردی صنعت یادگیری الکترونیک را در دو حوزه بسترها و زیرساخت های یادگیری الکترونیک

  و محیط یادگیری مجازی ارائه کرده است. لذا در این کتاب ضمن ارائه دسته بندی از فناوریها، به معرفی شرکتها و موسسات فعال در صنعت یادگیری

  الکترونیک ایران نیز پرداخته شده است. کتاب حاضر برای سیاست گذاران و تصمیم سازان قابل استفاده بوده و به شناخت ظرفیتها و وضع موجود صنعت

  یاری می رساند. همچنین این کتاب، برای سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز کاربردی بوده و ظرفیت های سرمایه گذاری در صنعت یادگیری الکترونیک

  ایران را نشان میدهد و همچنین اطلاعات جامعی از شرکتها و موسسات فعال در این صنعت ارائه میکند.

  این کتاب دربرگیرنده اطلاعات شرکت ها و موسسات فعال در زمینه یادگیری الکترونیک است که با توجه به فناوری های تجاری سازی شده، در ایران

  مشغول فعالیت هستند. اطلاعاتی که برای هر شرکت ارائه شده شامل موارد زیر است:

  نام و لوگوی شرکت

  نام مدیرعامل و سایر افراد اصلی

  ماموریت ها و فعالیت های اصلی شرکت در زمینه صنعت یادگیری الکترونیک (رایاد)

  تصویر و مشخصات نمونه محصولات

  اطلاعات کامل تماس شرکت

  شایان ذکر است شرکت های معرفی شده در این کتاب از طریق جست وجوی میدانی، اطلاعات مندرج در کتب نمایشگاهی و نیز از طریق

  نمایشگاههای تخصصی مربوطه، شناسایی شده که پس از بررسی، اطلاعات مورد نیاز به روش خوداظهاری از شرکتهای مذکور اخذ و

  جمع آوری شده است.

  امید است با نشر این کتاب گامی هرچند کوچک در جهت رشد و توسعه صنعت یادگیری الکترونیک و تعالی جایگاه بین المللی آن

  برداشته شود.

 • دانلود :