3- کتاب نقشه راه فناوری های دریایی ایران
darayaiii.png
 • نام کتاب - گزارش : 3- کتاب نقشه راه فناوری های دریایی ایران
 • تاریخ چاپ : 1396
 • ناشر : دانش بنیان فناور
 • تعداد صفحات : 144
 • فهرست :
 • فصل1-روش شناسی تدوین نقشه راه فناوری های دریایی ایران

  فصل2-صنایع و فعالیت های دریایی کشور

  فصل3-اهداف توسعه صنایع دریایی کشور در چشم انداز 1404

  فصل4-تدوین و ترسیم نقشه راه

  فصل5-پوشش ها و رنگها

  فصل6-سیستم های بهره برداری بستر دریا برای منابع نفت و گاز

  فصل7-استانداردهای طراحی سازه های دریایی

  فصل8-نگهداری و تعمیرات سازه های دریایی

  فصل9-پیش برنده های دریایی

  فصل10-محركه اصلي

  فصل11-نرم افزارهای صنایع دریایی

  فصل12-ربات های زیرسطحی

  فصل13-طراحی و مدلسازی شرایط محیطی

  فصل14-استحصال انرژی از امواج

  فصل15-استخراج ترکیبات طبیعی از منابع دریایی

 • مقدمه :
 • امروزه اغلب سازما نها برای ترسیم آینده روشن خود و مسیر رسیدن به آن از نقشه راه بهره م یگیرند. کشورهای توسعه یافته و صنعتی

  مسیر پیشرفت خود را در اغلب صنایع پایه و کلیدی مشخص کرده و کلیه برنامه ریزی ها، تصمیم گیر یها و تخصیص منابع را بر اساس آن

  پایه گذاری می کنند. ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز به منظور اولویت بندی

  فناوری های مورد نیاز این حوزه و دستیابی به اهداف سند توسعه دریایی کشور، با همکاری کلیه سازمان های دریایی، خبرگان و متخصصین

  دریایی کشور از مهرماه سال 93 اقدام به ترسیم نقشه راه فناوری های دریایی کشور نمود. کتاب حاضر حاوی مطالعات، اقدامات و فعالیت های

  اجرایی ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی در راستای تدوین و اجرایی سازی نقشه راه فناوری های دریایی کشور است.

  در فصل اول این کتاب، به فواید، ضرورت و پیشینه تدوین نقشه راه فناوری های دریایی اشاره شده و مطالعات تطبیقی صورت پذیرفته است.

  فصل دوم این کتاب، سعی شده وضعیت فعلی کشور همچنین جایگاه بین المللی ایران در صنایع و فناوری های دریایی به صورت اجمالی

  مورد بررسی قرار گیرد. از جمله این حوزه ها می توان به حمل ونقل دریایی، ساخت و تعمیر کشتی، صنایع فراساحل، شیلات و صنایع وابسته

  و علم و فناوری دریایی اشاره کرد. بر اساس محتوای این فصل، می توان به ظرفیت های بالقوه دریایی کشور در حوزه های مختلف فناوری

  پی برد. در فصل سوم ابتدا اسناد بالادستی صنایع دریایی بررسی و سپس بر اساس سناریوهای مختلف، آینده حوزه دریا در افق 1404

  پی شبینی شده است. در پایان این فصل پس از جمع بندی مطالعات انجام شده، اهداف کمی توسعه دریایی کشور تبیین شده است. در

  فصل چهارم، شیوه تدوین نقشه راه و اقدامات و فعالیت های انجام شده طی مراحل اجرایی تدوین نقشه راه تشریح شده است. پس از تعیین

  اهداف و چگونگی تدوین نقشه راه و تهیه شناسنامه محورهای فناوری، در نهایت سعی شده خلاصه ای از مطالعات انجام شده در 11 محور

  منتخب ارائه شود. لازم به ذکر است، مطالب ارائه شده خلاصه ای از شناسنامه های تدوین شده بوده و مطالعات کامل هر محور پس از انتشار

  توسط ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت. محورهایی که در این نسخه از کتاب به

  صورت خلاصه مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از:

  -1 پوشش ها و رنگ ها

  -2 سیستم های بهره برداری بستردریا برای منابع نفت و گاز

  -3 استانداردهای طراحی سازه های دریایی

  -4 نگهداری و تعمیرات سازه های دریایی

  -5 پی شبرنده های دریایی

  -6 محركه اصلي

  -7 نرم افزارهای صنایع دریایی

  -8 ربا تهای زیرسطحی

  -9 طراحی و مدلسازی شرایط محیطی

  -10 استحصال انرژی از امواج

  -11 استخراج ترکیبات طبیعی از منابع دریایی

  امید است کتاب حاضر که نسخه دوم نقشه راه فناوری های دریایی ایران است، بتواند در جهت توسعه و اعتلای جایگاه صنایع دریایی کشور

  نقشی مناسب ایفا نماید.

 • دانلود :