6- کتاب فناوری های صنعت پویانمایی ایران
rayad_anamation.png
 • نام کتاب - گزارش : 6- کتاب فناوری های صنعت پویانمایی ایران
 • تاریخ چاپ : اسفند 1396
 • نویسندگان : -
 • ناشر : ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز
 • شابک (ISBN) : -
 • تعداد صفحات : 124
 • فهرست :
 • مقدمه

  مروری بر فناوری های صنعت پویانمایی

  توانمندی های فناورانه شرکت های پویانمایی ایران

 • مقدمه :
 • کتاب فناوری های صنعت پویانمایی ایران شامل درخت فناوری هایی است که در این صنعت به کار گرفته می شود. همچنین این کتاب اطلاعات بومی و تجاری سازی شده مربوط به فناوری های روز و کاربردی صنعت پویانمایی را در سه حوزه پیش تولید، تولید و پس تولید ارائه کرده است. بر این اساس، در کتاب حاضر ضمن ارائه دسته بندی از فناوری ها، به معرفی شرکتها و موسسات فعال در صنعت پویانمایی کشور پرداخته شده است. کتاب حاضر برای سیاست گذاران و تصمیم سازان قابل استفاده بوده و تصویر مناسبی از ظرفیت ها و وضع موجود صنعت را ایجاد می نماید. همچنین این کتاب، برای سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز کاربردی بوده و ظرفیت های سرمایه گذاری در صنعت پویانمایی را نشان میدهد.

  این کتاب دربرگیرنده اطلاعات شرکتها و موسسات فعال در زمینه پویانمایی است که با توجه به فناوری های تجاری سازی شده، در ایران مشغول فعالیت هستند. اطلاعاتی که برای هر شرکت ارائه شده شامل موارد زیر است:

  نام و لوگوی شرکت

  نام مدیرعامل و سایر افراد اصلی

  ماموریت ها و فعالیت های اصلی شرکت در زمینه صنعت پویانمایی

  تصویر و مشخصات نمونه محصولات

  اطلاعات کامل تماس شرکت

  شایان ذکر است شرکت های معرفی شده در این کتاب با همکاری آمارنامه صنعت پویانمایی کشور جمع آوری شده است. امید است با نشر این کتاب گامی هرچند کوچک در جهت رشد و توسعه صنعت پویانمایی و تعالی جایگاه بین المللی آن برداشته شود.

 • دانلود :