1- کتاب شناخت وضع موجود صنعت پویانمایی در آیینه زنجیره ارزش صنعت (جلد چهارم)
Samam_Report-PooyaNamayee_1396-01-15_SKH02.jpg
 • نام کتاب - گزارش : 1- کتاب شناخت وضع موجود صنعت پویانمایی در آیینه زنجیره ارزش صنعت (جلد چهارم)
 • تاریخ چاپ : 1396
 • نویسندگان : احمدرضا حسینقلی نوری - سیدامیر آقایی - سیدحسین حسینی- شهداد اسحاق پور
 • ناشر : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • تعداد صفحات : 40
 • فهرست :

 • فصل اول: مفاهیم و کلیات
  مقدمه
  زنجیره ارزش چیست؟
  فصل دوم: زنجیره ارزش صنعت پویا‌نمایی کشور
  مقدمه
  فعالیت‌های پیش‌تولید
  تولید 
  پس تولید
  اکران 
  بازار‌یابی و انتشار
  توزیع و عرضه به بازار
  فعالیت‌های پشتیبان
  فصل سوم: تحلیل و جمع‌بندی
  مقدمه
  خلاءها و مشکلات در طول زنجیره ارزش صنعت پویا‌نمایی کشور
  فصل چهارم: منابع و مآخذ

 • مقدمه :

 • از مهم‌ترین ملزومات تدوین راهبردهای توسعه صنعت، شناخت ساختار زنجیره ارزش صنعت است. زنجیره ارزش صنعت پویانمایی شامل مجموعه فعالیت‌هایی است که مواد اولیه با هنر و مهارت ترکیب شده و درهر مرحله، ارزشی به محصول پویانمایی نسبت به مرحله قبل، اضافه می‌شود.
  هدف از نگارش این کتاب، شناسایی فعالیت‌های اصلی و پشتیبان صنعت پویا‌نمایی در ساختار زنجیره زنجیره ارزش صنعت است. فعالیت‌های اصلی فعالیت‌هایی هستند که به طور مستقیم به نوعی مراحل تولید یک محصول پویا‌نمایی را تشکیل می‌دهد. به منظور اجرای مناسب هر یک از فعالیت‌های اصلی، زیرساخت‌ها و بسترها باید فراهم باشد که به آن‌، فعالیت‌های پشتیبان گفته می‌شود. شیوه قرارگیری و ترتیب توالی این فعالیت‌ها، تشکیل‌دهنده زنجیره ارزش صنعت است. چنانچه، هدف، داشتن صنعتی پویا، خلاق، سودآور و رقابت‌پذیر باشد، باید اولا کلیه فعالیت‌ها و حلقه‌های ارزش در امتداد زنجیره ارزش اجرا شود و ثانیا کمیت و کیفیت انجام هر یک از فعالیت‌ها دارای شرایط قابل قبول و مناسبی باشد.
  لذا به منظور آشنایی بیشتر با چگونگی تولید محصولات پویا‌نمایی و همچنین شناسایی خلاءها و چالش‌های صنعت پویا‌نمایی کشور در هر یک از فعالیت‌ها، زنجیره ارزش صنعت پویا‌نمایی به عنوان یکی از بخش‌های مطالعات پشتیبان تدوین "سند راهبردی صنعت پویا‌نمایی کشور" مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

 • دانلود :

  -