طرح تدوین سند راهبردی توسعه اقتصاد آموزش الکترونیک کشور تاریخ ثبت : 1396/09/04
طبقه بندي : پروژه های گذشته ,
عنوان پروژه : طرح تدوین سند راهبردی توسعه اقتصاد آموزش الکترونیک کشور
کارفرما : شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد و رفاه فرهنگیان
چکیده پروژه : از اصلی‌ترین چالش‌های ساختارهای نهادی موجود در نظام‌های آموزش الکترونیک، فرهنگ و توانایی به‌کارگیری ابزار و امکانات، شرایط محیطی و درک افکار عمومی از این پدیده است. از منظر سیستمی، نظامی که در آن فرآیندهای آموزش الکترونیک طراحی و اجرا می‌شود، نباید دچار شکست سیستمی شود، بدین معنا که این نظام بدون مداخله بیرونی می‌بایست به انجام فعالیت‌های خود بپردازد. از این رو و با در نظر داشتن تجربه نیمه‌موفق آموزش الکترونیک در کشور و اهمیت مشارکت و حضور بخش خصوصی در نظام آموزش الکترونیک کشور، می‌بایست اقتصاد آموزش الکترونیک به‌عنوان یکی از پایه‌های اساسی نظام آموزش الکترونیک در کشور مدنظر قرار گیرد. بنابراین به نظر می‌رسد نظام آموزش الکترونیک می‌بایست به‌گونه‌ای بازطراحی شود که ضمن تعریف مجدد مأموریت و نقش برای بازیگران این عرصه به‌ویژه بخش خصوصی، آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، معلمان و اساتید و ...، به موضوع اقتصاد آموزش الکترونیک توجه اکید شود تا علاوه بر شناسایی خلأهای موجود در این زمینه، توسعه این مهم بدون مداخله مستقیم دولت عملیاتی شود. در این زمینه می‌بایست اقتضائات نظام رگولاتوری آموزش الکترونیک در سه بعد برنامه درسی، تربیت مدرس و هدایت تحصیلی تدوین و ارائه شود. در این راستا طرح تدوین سند راهبردی توسعه اقتصاد آموزش الکترونیک کشور با اهداف فوق تعریف گردید. در این طرح پس از مطالعه ادبیات موضوع، بررسی تجارب سایر کشورها در این زمینه، بررسی وضع موجود و اخذ نظرات خبرگان، مدل سیستمی از عوامل مؤثر بر توسعه اقتصاد آموزش الکترونیک ایجاد شده و بر اساس آن نسبت به اولویت‌بندی و شناسایی عوامل کلیدی اثرگذار بر موضوع، اقدام خواهد شد. در نهایت با توجه به فاکتورهای محیطی (قوت، ضعف، فرصت و تهدید) شناسایی شده پیرامون هر یک از عوامل کلیدی اثرگذار بر اقتصاد آموزش الکترونیک نسبت به تدوین راهبردها اقدام خواهد شد.
تاریخ پروژه : 1396/03/27
وضعیت اجرا : در حال اجرا (فاز سوم)
انتشارات حاصل از پروژه : <#f:1355/>
توضیحات :

تعداد نمایش : 394 <<بازگشت