تدوین راهبردهای توسعه کسب و کار بازی‎های رایانه‎ای در کشور (رویکرد سیستمی) تاریخ ثبت : 1396/08/03
طبقه بندي : پروژه های گذشته ,
عنوان پروژه : تدوین راهبردهای توسعه کسب و کار بازی‎های رایانه‎ای در کشور (رویکرد سیستمی)
کارفرما : مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری
چکیده پروژه : صنعت باز‌ی‌های رایانه‌ای از جمله صنایع مهم در حوزه صنعت فناوری اطلاعات است که در بسیاری از کشورها، سهم عمده درآمدزایی صنعت فناوری اطلاعات بر اساس توسعه کسب و کار بازی‌های رایانه‌ای می‌باشد. با وجود آنکه بستر فناوری اطلاعات در کشور بسیار توسعه پیدا کرده، اما متاسفانه کسب و کار بازی‌های رایانه‌ای در کشور توسعه نداشته و عملا سهم بازی‌های بومی در مقایسه با بازی‌های غیر بومی بسیار ناچیز است. از سوی دیگر، تحلیل عوامل موثر بر کسب و کار بازی‌های رایانه‌ای چند بعدی بوده و از مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و جمعیت‌شناختی بر آن موثر است. بر این اساس، با اتخاذ رویکرد سیستمی حلقه‌های رفتاری علی بین عوامل مختلف ترسیم گردید و سپس با اخذ نقطه‌نظرات خبرگان در خصوص میزان اثرگذاری علت‌ها، عوامل اهرمی موثر در کسب و کار بازی‌های رایانه‌ای شناسایی و مبتنی بر فرصت‌ها و تهدیدها و نقاط قوت و ضعف، راهبردهای توسعه کسب و کار بازی‌های رایانه‌ای تدوین گردید.
تاریخ پروژه : <#f:1353/>
وضعیت اجرا : به اتمام رسیده است
انتشارات حاصل از پروژه : <#f:1355/>
توضیحات :

مقالات: 

 استفاده از رویکرد سیستمی و روش مقایسات زوجی در شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر رشد و توسعه کسب و کار صنعت بازی‌های رایانه‌ای در ایران

شناخت وضع موجود و آسیب‌شناسی موانع توسعه کسب‌وکار صنعت بازی‌های رایانه‌ای کشور با استفاده از تحلیل زنجیره ارزش

ترسیم و آسیب‌شناسی نگاشت نهادی ذینفعان صنعت بازی‌های رایانه‌ای کشور

بررسی تجارب بین‌المللی در ساختار و سازوکار توسعه صنعت بازی‌های رایانه‌ای (مطالعه موردی فنلاند و سنگاپور)

تعداد نمایش : 226 <<بازگشت