بررسی سیاست‌‌ها و راهبردهای کشور کره‌جنوبی برای توسعه صنعت بازی‌های ویدئویی تاریخ ثبت : 1396/08/03
طبقه بندي : پروژه های گذشته ,
عنوان پروژه : بررسی سیاست‌‌ها و راهبردهای کشور کره‌جنوبی برای توسعه صنعت بازی‌های ویدئویی
کارفرما : <#f:1351/>
چکیده پروژه : <#f:1352/>
تاریخ پروژه : <#f:1353/>
وضعیت اجرا : <#f:1354/>
انتشارات حاصل از پروژه : <#f:1355/>
توضیحات : <#f:1471/>
تعداد نمایش : 243 <<بازگشت