تحلیل اثر دوسویه افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند بر وضعیت فرهنگ شهروندی در شهر تهران (رویکرد سیستمی) تاریخ ثبت : 1396/09/13
طبقه بندي : پروژه های گذشته ,
عنوان پروژه : تحلیل اثر دوسویه افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند بر وضعیت فرهنگ شهروندی در شهر تهران (رویکرد سیستمی)
کارفرما : شهرداری تهران
چکیده پروژه : فرهنگ شهر نشيني مجموعه مقررات و قواعدي است كه رعايت آن باعث ايجاد نظم و قاعده در شهرها مي شود. بر این اساس، «اخلاق شهروندی»، «وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری در شهر»، «قانونمندی» و «هنجار پذیری» از مهم ترین واژگان و مفاهیمی است که در تعریف فرهنگ شهری با آنها سروکار داریم. با توجه به اینکه فرهنگ شهری یکی از ارکان اصلی در مدیریت شهری است، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که باید فرهنگ شهری را آموزش داد و این کار با مدیریت کارآمد و دقیق بر منابع فرهنگی شهر امکان‌پذیر خواهد بود. از طرفی، در دنیای امروز، توسعه و بکارگیری فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی، لاجرم در زندگی روزمره افراد به یک امر طبیعی و مرسوم مبدل شده است. در این میان، توجه به اثرات فرهنگی-اجتماعی که نفوذ و گسترش این فناوری‌ها در کشور می‌تواند داشته باشد، یکی از موضوعات مهم فرهنگی-اجتماعی در کشور است که قویاً چه در اسناد بالادستی و چه در رهنمودهای رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید شده است. در این پژوهش سعی بر آن شده است تا با تحلیل و بررسی اثر دوسویه افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند بر وضعیت فرهنگ شهروندی در شهر تهران، ضمن شناسایی عوامل کلیدی اثرگذار، راهبردهای فرهنگی-اجتماعی شهرداری شهر تهران در این زمینه تدوین گردد.
تاریخ پروژه : 1394/10/06
وضعیت اجرا : به اتمام رسیده است
انتشارات حاصل از پروژه : <#f:1355/>
توضیحات :

 

 

مقالات : 

مدلی سیستمی به منظور شناسایی رفتارهای اصلی در بررسی اثر دوسویه تلفن همراه هوشمند بر فرهنگ شهروندی

 ارائه چارچوب مفهومی سیستمی از عوامل کلیدی و مکانیزم‌های اثرگذار از تاثیر تلفن همراه هوشمند بر فرهنگ شهروندی

 

تعداد نمایش : 201 <<بازگشت