تحلیل سیستمی عوامل اجتماعی-فرهنگی موثر بر میزان مصرف برق در بخش خانگی استان هرمزگان و تدوین سیاست‎های فرهنگ‌سازی برای کاهش مصرف تاریخ ثبت : 1396/07/12
طبقه بندي : پروژه های گذشته ,
عنوان پروژه : تحلیل سیستمی عوامل اجتماعی-فرهنگی موثر بر میزان مصرف برق در بخش خانگی استان هرمزگان و تدوین سیاست‎های فرهنگ‌سازی برای کاهش مصرف
کارفرما : <#f:1351/>
چکیده پروژه : <#f:1352/>
تاریخ پروژه : <#f:1353/>
وضعیت اجرا : <#f:1354/>
انتشارات حاصل از پروژه : <#f:1355/>
توضیحات :

http://samamsystem.com/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=270

تعداد نمایش : 234 <<بازگشت