> پروژه ها > پروژه های گذشته
 تحلیل سیستمی عوامل اجتماعی-فرهنگی موثر بر میزان مصرف برق در بخش خانگی استان هرمزگان و تدوین سیاست‎های فرهنگ‌سازی برای کاهش مصرف
 طراحی و تدوین ساختار و فرآیندهای سازمانی شرکت رایمون‌مدیا
 تدوین نقشه راه فناوری صنایع دریایی کشور
 ترسیم درخت فناوری صنعت انیمیشن
 ترسیم درخت فناوری یادگیری الکترونیک (رایاد)
 بررسی سیاست‌‌ها و راهبردهای کشور کره‌جنوبی برای توسعه صنعت بازی‌های ویدئویی
 تحلیل عوامل موثر بر شکاف تعهدات تامین اجتماعی با رویکرد سیستم دینامیک
 تدوین راهبردهای توسعه کسب و کار بازی‎های رایانه‎ای در کشور (رویکرد سیستمی)
 طرح تدوین سند راهبردی توسعه صنعت انیمیشن کشور
 ارزیابی علت ناکامی‌های مربوط به سیاست‌گذاری‌های انرژی در کشور
 مطالعات تدوین راهبردهای عملیاتی بند م تبصره 2 قانون بودجه 1393 - بخش اول: توسعه نیروگاه‎های خانگی (مطالعات سیستمی، تطبیقی و اقتصادی)
 تحلیل اثر دوسویه افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند بر وضعیت فرهنگ شهروندی در شهر تهران
 مطالعات تطبیقی طرح تدوين نظام آموزش شغلی-مهارتی در صنعت آب و برق کشور
 تحلیل مسائل اجتماعی و فرهنگی در دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی با رویکرد سیستمی
 ارائه الگوی برنامه‎ریزی انرژی برای تعیین سبد انرژی‎های غیر فسیلی
 مطالعات شناخت جایگاه و وضعیت كانون‌های وكلاي دادگستری فرانسه
 مدلسازی دینامیک بازار کار ایران
 مدلسازی و تحلیل عوامل موثر بر پیک تولید نفت خام کشور
 طرح تدوین سند راهبردی توسعه اقتصاد آموزش الکترونیک کشور
 تحلیل اثر دوسویه افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند بر وضعیت فرهنگ شهروندی در شهر تهران (رویکرد سیستمی)
[2 ]   صفحه بعدی >>