> پروژه ها > پروژه های گذشته
 ترسیم درخت فناوری صنعت انیمیشن
 ترسیم درخت فناوری یادگیری الکترونیک (رایاد)
 بررسی سیاست‌‌ها و راهبردهای کشور کره‌جنوبی برای توسعه صنعت بازی‌های ویدئویی
 تحلیل عوامل موثر بر شکاف تعهدات تامین اجتماعی با رویکرد سیستم دینامیک
 تدوین راهبردهای توسعه کسب و کار بازی‎های رایانه‎ای در کشور (رویکرد سیستمی)
 طرح تدوین سند راهبردی توسعه صنعت انیمیشن کشور
 آسیب‎شناسی عدم توسعه ساخت داخل در پروژه‎های نفت و گاز کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و ارائه راهکار مناسب در برنامه ششم توسعه
 ارزیابی علت ناکامی‌های مربوط به سیاست‌گذاری‌های انرژی در کشور
 مطالعات تدوین راهبردهای عملیاتی بند م تبصره 2 قانون بودجه 1393 - بخش اول: توسعه نیروگاه‎های خانگی (مطالعات سیستمی، تطبیقی و اقتصادی)
 تحلیل اثر دوسویه افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند بر وضعیت فرهنگ شهروندی در شهر تهران
 مطالعات تطبیقی طرح تدوين نظام آموزش شغلی-مهارتی در صنعت آب و برق کشور
 تحلیل مسائل اجتماعی و فرهنگی در دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی با رویکرد سیستمی
 ارائه الگوی برنامه‎ریزی انرژی برای تعیین سبد انرژی‎های غیر فسیلی
 مطالعات شناخت جایگاه و وضعیت كانون‌های وكلاي دادگستری فرانسه
 مدلسازی دینامیک بازار کار ایران
 مدلسازی و تحلیل عوامل موثر بر پیک تولید نفت خام کشور
 آسیب شناسی عدم توفق نظام آموزش و پرورش در استقرار مدارس هوشمند و بررسی تجارب جهانی