سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران
  • نام دوره - کارگاه آموزشی : تفکر سیستمی برای مدیران
  • سازمان - شرکت : سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران
  • مدرس : دکتر سید حسین حسینی
  • تاریخ برگزاری: بهار 1395