پارک فناوری پردیس
  • نام دوره - کارگاه آموزشی : کارگاه آموزشی به کارگیری رویکرد سیستمی تحلیل سیستم های پیچیده اقتصادی - اجتماعی
  • سازمان - شرکت : پارک فناوری پردیس
  • مدرس : دکتر سید حسین حسینی
  • تاریخ برگزاری: زمستان 1396
  • مدت دوره - کارگاه : 2 روزه
  • لینک خبرگزاری دوره - کارگاه :

    http://samamsystem.com/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=126&newsview=261