مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
  • نام دوره - کارگاه آموزشی : بکارگیری رویکرد سیستمی در شناخت و تحلیل سیستم‌های پیچیده اقتصادی-اجتماعی
  • سازمان - شرکت : مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
  • مدرس : دکتر سید حسین حسینی
  • تاریخ برگزاری: زمستان 1395
  • مدت دوره - کارگاه : 2 روزه
  • لینک خبرگزاری دوره - کارگاه :


     http://www.samamsystem.com/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=126&newsview=121