پویایی شناسی كسب و كار: تفكر سیستمی و مدل سازی برای جهانی پیچیده تاریخ ثبت : 1395/09/30
طبقه بندي : ,,
عنوان کتاب : پویایی شناسی كسب و كار: تفكر سیستمی و مدل سازی برای جهانی پیچیده
تصویر جلد :
نویسنده : جان د. استرمن
مترجم : كوروش برارپور، پریسا موسوی اهرنجانی، بنفشه بهزاد، مرضیه امامی، لاله رضایی، عدل حسن فغانی
ناشر : سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
سال چاپ : 1388
تعداد صفحات : 772
مقدمه/خلاصه کتاب :

کتاب حاضر مدلسازی را با استفاده از روش پویایی شناسی سیستم ها برای تحلیل سیاست و استراتژی با تمرکز بر کاربردهای آن در کسب وکار و سیاست عمومی معرفی می کند. پویایی شناسی سیستم ها دیدگاه و مجموعه ای از ابزارهای مفهومی است که به ما توانایی درک ساختار و پویایی سیستم های پیچیده را می دهد. این کتاب برای پوشش کامل پویایی شناسی سیستم ها تالیف شده است و به بررسی موارد ذیل می پردازد. - تفکر سیستمی و پویایی شناسی سیستم ها -ابزارهایی برای تفکر سیستمی -ابزارهایی برای شبیه سازی و مدلسازی سیستم های پیچیده -رویه هایی برای آزمودن و بهبود مدل ها -رهنمودهایی برای کار با تیم های مشتریان -رشد و رکود شرکت ها -انتشار فناوری های نوین و...

فهرست مطالب :

بخش اول: دورنما و فرايند

فصل اول: يادگيري در درون و درباره سيستمهاي پيچيده

فصل دوم: پويايي‌شناسي سيستمها در عمل

فصل سوم: فرايند مدل‌سازي فصل چهارم: ساختار و رفتار سيستمهاي پويا

بخش دوم: ابزارهاي تفكر سيستمي فصل پنجم: نمودارهاي علّي ـ حلقوي

فصل ششم: متغيرهاي حالت و جريان

فصل هفتم: پوياييهاي متغيرهاي حالت و جريان

فصل هشتم: بستن حلقه: پوياييهاي ساختارهاي ساده

بخش سوم: پوياييهاي رشد

فصل نهم: رشد S شكل: همه‌گيريها، انتشار نوآوري و رشد محصولات جديد

فصل دهم: وابستگي به مسير و بازخورد مثبت

بخش چهارم: ابزارهايي براي مدل‌سازي سيستمهاي پويا

فصل يازدهم: تأخيرها

فصل دوازدهم: جريانهاي همزاد و زنجيره سني

تعداد نمایش : 85 <<بازگشت