در تفکر سیستمی هیچ چیز مهمتر نیست
در تفکر سیستمی هیچ چیز مهم‌«تر» نیست!
با نگاه سیستمی، به سادگی نمی‌توان در مورد مهم بودن یا نبودن یک عضو نظر داد. گرانترین عضو، الزاما مهمترین عضو نیست. عضوی که سخت تر از همه تهیه شده است، الزاما مهمترین عضو نیست. بزرگترین عضو، الزاما مهمترین عضو نیست. «خاص»ترین عضو، الزاما مهمترین عضو نیست. باید توجه داشت که هر عضو به اندازه ای که نبودنش مانع تحقق هدف سیستم می‌شود، مهم است. قضاوت ما درمورد اجزای مهم و غیرمهم سیستمها، عموما با خطا همراه است.
 ٢٠:٠٤ - چهارشنبه ٢٣ فروردين ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
ده فرمان به کارگیری تفکر سیستمی
ده فرمان به کارگیری تفکر سیستمی
فایده رویکرد سیستمی هنگامی برای ما معلوم می‌شود که آن را برای انجام دادن فعالیتی به کار ببریم. با به کاربردن این رویکرد میتوانیم شناختهای نوینی به دست آوریم و کارآیی فعالیت‌های خود را افزایش دهیم. همچنین به کار بستن این رویکرد به ما امکان می دهد تا بر پایه و مبنای عوامل تغییرناپذیر و خصایص و طرز کار سیستمهای پیچیده برای بهتر دریافتن این سیستمها و بهتر اثر‌گذاردن روی آنها قواعدی چند استخراج کنیم.
 ٢٢:٤١ - جمعه ١٨ فروردين ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
سازمان یادگیرنده (The Learning Organization)
سازمان یادگیرنده (The Learning Organization)
نظریه (تئوری) سازمان‌های یادگیرنده یکی از ایده‌های موفق در عرصه مدیریت معاصر می‌باشد و این موضوع مورد اقبال جهانی قرار گرفته و روز به روز توسعه می‌یابد. علت اساسی برای ساختن سازمان‌های یادگیرنده، در این نکته نهفته است که قابلیت‌های ساختن چنین سازمانی به تازگی مورد نظر قرارگرفته‌است و تمایز بین سازمان‌های فراگیر و سنتی، در سلطه و برتری چند اصل پایه‌ای قرار دارد. به همین علت است که اصول سازمان‌های فراگیر، اصول حیاتی هستند.
 ١٤:١٣ - پنج شنبه ١٧ فروردين ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
شبیه سازی: تقلید عملکرد واقعیت با گذشت زمان
شبیه سازی: تقلید عملکرد واقعیت با گذشت زمان
ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﭘﯿﺮاﻣﻮن شبیه‌سازی، در سال ۱۹۷۵ توسط Shanon اراﺋﻪ ﺷﺪه‌است. ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ، شبیه‌سازی ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از: فرآیند طراحی مدلی از یک سیستم واقعی و انجام آزمایش‌هایی با این مدل که با هدف پی‌بردن به رفتار سیستم یا ارزیابی استراتژی‌های گوناگون برای عملیات سیستم صورت می‌گیرد. شبیه‌سازی تقلیدی از عملکرد فرآیند یا سیستم واقعی با گذشت زمان است. همان طور که یک سیستم با گذشت زمان تکوین می یابد، رفتار آن با ایجاد مدل شبیه سازی بررسی می شود. این مدل معمولا به شکل مجموعه ای از فرض های مربوط به عملکرد سیستم است. این فرض ها در چارچوب رابطه های ریاضی، منطقی و نمادین بین نهادها یا اهداف موردنظر سیستم بیان می شود.
 ٠٩:٢٩ - دوشنبه ١٤ فروردين ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
مدل چیست
مدل (model) چیست؟
تلاش برای نمایاندن جهان واقعیات و مدل‌دادن به آن، اتفاق تازه‌ای نیست. چنین تلاش‌هایی از آغاز تاریخ مدون بشر صورت‌پذیرفته‌است. تلاش برای مدل‌سازی (modeling) از حس کنجکاوی و غریزی انسان درباره جهان و از نیاز او به درک، کنترل و پویش پدیده‌های طبیعی نشئت می‌گیرد. در واقع، تاریخ علم جدید از زمانی شروع می‌شود که یافتن مدل‌های ریاضی برای بیان پدیده‌های طبیعی، اجتماعی، صنعتی، کشاورزی و... امکان‌پذیر شده‌است.
 ١١:٠٣ - چهارشنبه ٩ فروردين ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
تفکر سیستمی و زنبورهایی که ناپدید می‌شدند
تفکر سیستمی و زنبورهایی که ناپدید می‌شدند
از حدود سال ۱۹۹۴، در فرانسه اتفاق عجیبی شروع شد. تعداد زیادی از زنبور عسل‌هایی که به دنبال گل‌های آفتابگردان می‌رفتند، گم شدند. بعضی وقتها تعداد زیادی از آنها به صورت بی جان و مرده، روی خاک‌ در نزدیکی کندوها دیده می‌شدند. حجم تولید عسل، سی تا هفتاد درصد کاهش پیدا کرد. زنبورداران بسیار نگران بودند. آنها به شدت مشغول بررسی شدند تا متوجه شوند از سال ۱۹۹۴ به بعد، چه اتفاقی افتاده یا چه تغییری روی داده که آنها زنبورهای خود را از دست داده و می‌دهند؟ مهم‌ترین چیزی که آن زمان مشخص شد، این بود که از سال ۱۹۹۴، ماده‌ای که به عنوان سم برای جانوران استفاده می‌شد،‌ تغییر کرده بود.
 ٠١:٥٧ - سه شنبه ١ فروردين ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
تفکر سیستمی از دیدگاه راسل ایکاف
تفکر سیستمی از دیدگاه راسل ایکاف
دانش امروز،‌ بسیاری از مفاهیم و چارچوب‌های فکری خود را به راسل ایکاف بدهکار است. او برای نخستین بار،‌ به تفاوت بین داده، اطلاعات، دانش و حکمت اشاره کرد. چیزی که امروز، از مبانی اولیه آموزش در مدیریت محسوب می‌شود. این مدل با توجه به چهار حرف اول کلمات آن به زبان انگلیسی، معمولاً به نام هرم DIKW شناخته می شود.
 ٠٠:٥٨ - جمعه ٢٧ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>