تفکر سیستمی از دیدگاه راسل ایکاف
تفکر سیستمی از دیدگاه راسل ایکاف
دانش امروز،‌ بسیاری از مفاهیم و چارچوب‌های فکری خود را به راسل ایکاف بدهکار است. او برای نخستین بار،‌ به تفاوت بین داده، اطلاعات، دانش و حکمت اشاره کرد. چیزی که امروز، از مبانی اولیه آموزش در مدیریت محسوب می‌شود. این مدل با توجه به چهار حرف اول کلمات آن به زبان انگلیسی، معمولاً به نام هرم DIKW شناخته می شود.
 ٠٠:٥٨ - جمعه ٢٧ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
سیستم ها چه هستند؟
سیستم ها چه هستند؟
سیستم گروهی از اجزای مرتبط، در تعامل با هم و به هم وابسته است که یک کلیت واحد و پیچیده را تشکیل می دهد. سیستمها همه جا هستند به عنوان مثال ، بخش تحقیق و توسعه در سازمان شما، سیستم گردش خون در بدنتان. سیستم های بوم شناسی و سیستم های اجتماعی و انسانی سیستمهای زنده هستند؛ سیستم هایی که توسط انسان ساخته شده اند از قبیل اتومبیل و ماشینهای لباسشویی سیستمهای غیرزنده هستند. اکثر متفکران سیستم ها، تمرکز خود را بر سیستمهای زنده و بطور خاص بر سیستمهای اجتماعی و انسانی گذاشته اند. با این وجود، اندیشمندان بسیاری نیز علاقه مند به تاثیرات نظام های اجتماعی بر سیستم های زیست محیطی بزرگتر در سیاره ما هستند.
 ١٠:٢٧ - سه شنبه ٢٤ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
اثر پروانه ای
اثر پروانه‌ای نام پدیده‌ای است که به دلیل حساسیت سیستم‌های آشوبناک به شرایط اولیه ایجاد می‌شود. این پدیده به این اشاره می‌کند که تغییری کوچک در یک سیستم آشوبناک چون جو سیاره زمین (مثلاً بال‌زدن پروانه) می‌تواند باعث تغییرات شدید (وقوع توفان در کشوری دیگر) در آینده شود. در این رابطه سیستم‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سازمانی، همچون سیستم‌های جوی از اثر پروانه‌ای برخوردارند و تحلیلگران باید با آگاهی از این نکته مهم به تحلیل و تنظیم مسائل مربوطه بپردازند.
 ١٨:٥٣ - جمعه ١٣ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ١متن کامل >>
مدیران پاک دست یا ساختارهای سیستمی؟
یکی از معیارهای مهم انتخاب مدیران در سازمانها برخورداری از ویژگی پاک دستی است که خوب البته به خاطر میزان مسئولیت و منابع در اختیارمدیران، این نوع نگرش نیکو و پسندیده است. از مولفه های مهم دیگر دستیابی سازمانها به سیستم کارآمد اداری، وجود سازوکارهای نظام مند و یا به عبارتی ساختارهای سیستمی می باشد.
 ٢٢:٠٦ - پنج شنبه ١٢ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
تفاوت سیستم پیچیده پویا یا دینامیک با سیستم ایستا چیست؟
تفاوت سیستم پیچیده پویا یا دینامیک با سیستم ایستا چیست؟
سیستم پویا چیزی است که واقعاً وجود دارد زیرا سیستم ایستا یا استاتیک در واقع برش و یا دیدگاه خاصی از یک سیستم دینامیک است که برای سادگی در تحلیل و آنالیز با یک یا چند شرط ساده ساز، ایستا فرض شده است. در علم سیستمها، منظور از ایستا یعنی این که پارامترهای سیستم (یا متغیرهای حالت) با گذر زمان تغییر نمیکنند. نمونه یک سیستم ساده را میتوان یک ساعت فرض کرد. برای نمونه تغییر در سرعت چرخش عقربه‌های ساعت در طول یک دور گردش بر اثر جاذبه زمین تغییر بسیار ناچیزی دارند و قابل صرف‌نظر است.
 ٠٨:٠٨ - يکشنبه ٨ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
بنيان‌گذاران نگرش سيستمي
ريشه‌هاي انديشه سيستمي در بلنداي تاريخ بشري جاي دارد. ارسطو، افلاطون، ابن‌خلدون، مولانا، هگل، از جمله دانشمنداني هستند كه به مفهوم سيستم و نگرش سیستمی توجه داشته‌اند. در اواخر قرن نوزدهم در پي تحولاتي كه در علوم فيزيك، شيمي، زيست شناسي به وجود آمد، بشر توانست به كمك اين دانش‌ها به قلمرو ناشناخته‌اي از اسرار جهان پاي گذارد، كه كليت، نظام و پويايي در جهان مادي و پديده‌هاي آن، از دستاوردهاي اين اكتشافات بود. در اين زمان به جاي تشريح يك كل بر اساس اجزاي تشكيل‌دهنده آن، نحوه قرارگرفتن اجزا در كل مطالعه مي‌شد ...
 ١٠:٠٩ - شنبه ٧ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ١متن کامل >>
رهیافت سیستمی در مدیریت سازمانی
نظریه سیستمی از جمله رهیافت‌های سیستمی و اقتضایی به مدیریت محسوب می‌گردد و مبتنی بر این تفکر است که باید سازمان را به منزله یک کل نظام یافته در نظر گرفت. بر مبنای این نظریه، از تحلیل داده‌ها برای حل مسائل و اتخاذ تصمیم استفاده می شود. رهیافت سیستمی، با درنظرگرفتن چهارچوبی برای تجسم عوامل و متغیرهای داخلی و خارجی سازمان در قالب یک مجموعه واحد، به شناخت “خرده سیستمها”، “سیستم اصلی”، و “ابر سیستم پیچیده محیط بر سازمان” کمک می‌کند.
 ١٣:١٣ - دوشنبه ٢ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>