برگزاری کارگاه آموزشی
برگزاری کارگاه آموزشی به کارگیری رویکرد سیستمی (سیستم‌های دینامیکی) در شناخت و تحلیل سیستم‌های پیچیده اقتصادی اجتماعی با استفاده از نرم افزار VENSIM در مرداد 1395
دوره ­ی آموزشی به ­کارگیری رویکرد سیستمی (سیستم‌های دینامیکی) در شناخت و تحلیل سیستم‌های پیچیده اقتصادی اجتماعی با استفاده از نرم افزار VENSIM به مدت 15 ساعت در تاریخ 6، 7 و 8 مرداد 1395 توسط آقای دکتر سیدحسین حسینی و مهندس سیدامیر آقایی برگزار شد.
 ١٦:٤٠ - شنبه ٨ مرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه آموزشی
برگزاری کارگاه آموزشی به کارگیری رویکرد سیستمی (سیستم‌های دینامیکی) در شناخت و تحلیل سیستم‌های پیچیده اقتصادی اجتماعی با استفاده از نرم افزار VENSIM در بهمن 1394
دوره­ ی آموزشی به­ کارگیری رویکرد سیستمی (سیستم‌های دینامیکی) در شناخت و تحلیل سیستم‌های پیچیده اقتصادی اجتماعی با استفاده از نرم افزار VENSIM به مدت 15 ساعت در 1 و 2 بهمن 1394 توسط آقای دکتر سیدحسین حسینی و مهندس سیدامیر آقایی برگزار شد.
 ١٦:٣٣ - شنبه ٢ بهمن ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
سخنرانی علمی با موضوع : «کاربرد تفکر سیستمی در مهندسی صنایع»
سخنرانی علمی با موضوع : «کاربرد تفکر سیستمی در مهندسی صنایع»
از عموم دانشجویان و علاقه مندان به حوزه تفکر سیستمی دعوت می شود در این رویداد حضور بهم رسانند.
 ١٠:٠٠ - دوشنبه ٢٣ آذر ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه آموزشی
برگزاری کارگاه آموزشی ( به کارگیری رویکرد سیستمی (سیستم‌های دینامیکی) در شناخت و تحلیل سیستم‌های پیچیده اقتصادی اجتماعی با استفاده از نرم افزار VENSIM) در آبان 1394
دوره­ ی آموزشی به­ کارگیری رویکرد سیستمی (سیستم‌های دینامیکی) در شناخت و تحلیل سیستم‌های پیچیده اقتصادی اجتماعی با استفاده از نرم افزار VENSIM به مدت 15 ساعت در تاریخ 20، 21 و 22 آبان 1394 توسط آقای دکتر سیدحسین حسینی و مهندس سیدامیر آقایی برگزار شد.
 ١٦:٢٩ - شنبه ٢٢ آبان ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه آموزشی
برگزاری کارگاه آموزشی به کارگیری رویکرد سیستمی (سیستم‌های دینامیکی) در شناخت و تحلیل سیستم‌های پیچیده اقتصادی اجتماعی با استفاده از نرم افزار VENSIM در مرداد 1394
دوره ­ی آموزشی به ­کارگیری رویکرد سیستمی (سیستم‌های دینامیکی) در شناخت و تحلیل سیستم‌های پیچیده اقتصادی اجتماعی با استفاده از نرم افزار VENSIM به مدت 15 ساعت در تاریخ 28، 29 و 30 مرداد 1394 توسط آقای دکتر سیدحسین حسینی و مهندس سیدامیر آقایی برگزار شد.
 ١٦:٢٥ - شنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه آموزشی
برگزاری کارگاه آموزشی به کارگیری رویکرد سیستمی (سیستم‌های دینامیکی) در شناخت و تحلیل سیستم‌های پیچیده اقتصادی اجتماعی با استفاده از نرم افزار VENSIM در اردیبهشت 1394
دوره ی آموزشی به کارگیری رویکرد سیستمی (سیستم‌های دینامیکی) در شناخت و تحلیل سیستم‌های پیچیده اقتصادی اجتماعی با استفاده از نرم افزار VENSIM به مدت 15 ساعت در تاریخ 23، 24 و 25 اردیبهشت 1394 توسط آقای دکتر سیدحسین حسینی و مهندس سیدامیر آقایی برگزار شد.
 ١٦:١٩ - شنبه ٢٥ ارديبهشت ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه آموزشی
برگزاری کارگاه آموزشی به کارگیری رویکرد سیستمی (سیستم‌های دینامیکی) در شناخت و تحلیل سیستم‌های پیچیده اقتصادی اجتماعی با استفاده از نرم افزار VENSIM در بهمن و اسفند 1393
دوره ­ی آموزشی به ­کارگیری رویکرد سیستمی (سیستم‌های دینامیکی) در شناخت و تحلیل سیستم‌های پیچیده اقتصادی اجتماعی با استفاده از نرم افزار VENSIM به مدت 15 ساعت در تاریخ 29 و 30 بهمن و 1 اسفند 1393 توسط آقای دکتر سیدحسین حسینی و مهندس سیدامیر آقایی برگزار شد.
 ١٦:١١ - شنبه ١ اسفند ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 صفحه بعدی >>