4- بکارگیری رویکرد سیستمی در شناخت عوامل موثر بر تداوم کسب و کار بیمه‌های اجتماعی در کشورهای در حال توسعه: مطالعه موردی صندوق تامین اجتماعی ایران
 • نام مقاله: 4- بکارگیری رویکرد سیستمی در شناخت عوامل موثر بر تداوم کسب و کار بیمه‌های اجتماعی در کشورهای در حال توسعه: مطالعه موردی صندوق تامین اجتماعی ایران
 • تاریخ ارائه: 1392
 • نویسندگان: سیدحسین حسینی، حمیدرضا ایزدبخش، سلمان شهولی خیرآبادی، سیدامیر آقایی
 • نوع مقاله: کنفرانس
 • ضریب تاثیر: -
 • نام مجله /نام کنفرانس/ناشر: دهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، تهران، ایران
 • سایر مشخصات (Vol/No/PP/DOI) :

  -

 • لینک مستقیم:

  دانلود از Civiliva

 • دانلود از سایت سمام: