3- بکارگیری رویکرد سیستمی در آسیب‌شناسی فضای کسب و کاربا توجه به نقش و عملکرد بیمه‌های اجتماعی
 • نام مقاله: 3- بکارگیری رویکرد سیستمی در آسیب‌شناسی فضای کسب و کاربا توجه به نقش و عملکرد بیمه‌های اجتماعی
 • تاریخ ارائه: 1392
 • نویسندگان: سیدامیر آقایی، حمیدرضا ایزدبخش، سلمان شهولی خیرآبادی، سیدحسین حسینی
 • نوع مقاله: کنفرانس
 • ضریب تاثیر: -
 • نام مجله /نام کنفرانس/ناشر: همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران
 • سایر مشخصات (Vol/No/PP/DOI) :

  -

 • لینک مستقیم:

  -

 • دانلود از سایت سمام: