20- ریشه‌یابی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ حجاب و عفاف و ارزیابی راهبردهای نقشه مهندسی فرهنگی
 • نام مقاله: 20- ریشه‌یابی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ حجاب و عفاف و ارزیابی راهبردهای نقشه مهندسی فرهنگی
 • تاریخ ارائه: 1396
 • نویسندگان: سید مازیار علوی, سید امیر آقایی, سیدحسین حسینی, محمود علیگو
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی
 • ضریب تاثیر: <#f:1182/>
 • نام مجله /نام کنفرانس/ناشر: فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده
 • سایر مشخصات (Vol/No/PP/DOI) :

  سال یازدهم/زمستان 1395/7_47/شماره 37

 • لینک مستقیم:

  فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده

  خبرگزاری فارس

 • دانلود از سایت سمام: