8- پویایی های سیستم
book8.png
 • عنوان کتاب : 8- پویایی های سیستم
 • نویسنده : محمدرضا حمیدی زاده
 • ناشر : افق امید
 • سال چاپ : 1379
 • تعداد صفحات : 416
 • فهرست مطالب :

 • فصل 1:مدلها و سیستم ها
  فصل 2 :مفاهیم اولیه و مدلهای علی-حلقوی
  فصل 3 :بازخورد متغیر هاومدلهای پویا
  فصل 4: تعادل ورشد
  فصل 5: توابع آزمون ها و دستورها
  فصل6 :کاربرد مدل ها وبرنامه ریزی
  فصل 7:شبیه سازی کامپیوتری

 • مقدمه/خلاصه کتاب :

 • در این کتاب مراحل گوناگون مدل‌سازی، برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری نظارت و ارزیابی پویایی سیستم طی 7فصل، برای دانشجویان رشته‌های اقتصاد و مدیریت تشریح می‌شود . نگارنده در فصل آغازین، ذیل عنوان ((مدل‌ها و سیستم‌ها))، ابتدا تعریفی از این دو مقوله به دست می‌دهد، سپس با اشاره به انواع طبقه‌بندی مدل‌ها و سیستم‌ها، اهداف، عناصر داخلی و خارجی، و اعتبار آن را بیان می‌کند .در فصل دوم، ((مفاهیم اولیه و مدل‌های علی ـ حلقوی)) بررسی و ارزیابی می‌شود .سپس مولف با این مباحث کتاب را پی می‌گیرد :((بازخوردها، متغیرها و مدل‌های پویا))، ((تعادل و رشد))، ((توابع آزمون و دستورها))، ((کاربرد مدل‌ها و برنامه‌ریزی)) و ((شبیه‌سازی کامپیوتری با نرم افزار دایناموی حرفه‌ای .(((PD)در پایان هر فصل پرسش و پاسخ و در پایان کتاب واژه‌نامه، فهرست منابع و راهنما به چاپ رسیده است .