4- مبانی و رویکردهای تفکر و تحلیل سیستمی با نگرش مهندسی صنایع (همراه با آموزش نرم‌افزار ونسیم)
book4.jpg
  • عنوان کتاب : 4- مبانی و رویکردهای تفکر و تحلیل سیستمی با نگرش مهندسی صنایع (همراه با آموزش نرم‌افزار ونسیم)
  • نویسنده : وحید سعید نهایی- حسین اكبری‌ پور‌یسار
  • ناشر : فراگیران دانش
  • سال چاپ : 1389
  • تعداد صفحات : 312
  • فهرست مطالب :

  • در این كتاب موضوعاتی چون: وظایف و مسئولیت‌های دولت، محیط بخش دولتی، برنامه‌ریزی توسعه ملی، نظارت بر سازمان‌های دولتی، تمركز و عدم تمركز، استراتژی در بخش دولتی، مدیریت عملكرد و حكمرانی خوب مورد تاكید قرار گرفته است."

  • مقدمه/خلاصه کتاب :

  • "دولت به عنوان بزرگ‌ترین نهاد سیاسی در هر جامعه، ضمن تامین نیازهای عمومی و رضایت شهروندان، مسئولیت توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی را برعهده دارد و در كشورهای در حال توسعه، دولت نقش فزآینده‌ای در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا می‌كند. در دنیای رقابت اقتصادی، نقش دولت در ایجاد مزیت رقابتی ملی، عامل مهمی به شمار می‌آید و دولت‌ها از طریق وضع و اجرای خط‌مشی‌هایی از جمله: مالیات، بهداشت، آموزش و.... به نوعی بر برتری ملی تاثیر می‌گذارد. در كتاب حاضر، با تاكید بر برخی از موضوعات و محورهای كلان و مهم مدیریت دولتی، نقش و ماهیت دولت‌ها، جهت نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی و رفاه ملت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

  • شابک ISBN : 978-600-91434-6-7