18-بخش مقدمه کتاب تفکر سیستمی
book18.png
 • عنوان کتاب : 18-بخش مقدمه کتاب تفکر سیستمی
 • نویسنده : دنلا اچ.مدوز
 • مترجم : دکتر عادل آذر حامد فلاح تفتی
 • ناشر : انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام
 • سال چاپ : 1393
 • تعداد صفحات : 33
 • فهرست مطالب :
 • سخن ناشر

  پیشگفتار

  مقدمه مولف

  مقدمه ویراستار

  مقدمه : عینک سیستمی

 • مقدمه/خلاصه کتاب :
 • کتاب تفکر سیستمی نوشته دونالد اچ.میدوز که به زبان فارسی ترجمه شده است، رویکردي کاملاً متفاوت و متمایز از متون موجود در داخل کشوردارد. نویسنده با قلمی شیوا، متنی روان و به دور از ادبیات فلسفی و پیچیده تئوري سیستم ها، مفاهیم، عناصر، اجزاء و مدل سازي سیستم را در ساده ترین شکل با ذکر مثال هایی اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادي و سیاسی به نحوي خودآموز ارائه کرده است. خانم میدوز به زیبایی و با زیرکی خاصی به خواننده یاد می دهد که چگونه به خانواده خود، محیط خود، جامعه و دنیاي سیاست نگاه نظام گرا داشته باشد. بدون آنکه از روابط پیچیده و ریاضی استفاده کند، چگونگی سیستماتیک اندیشیدن و کل گرا فکر کردن را به هر خواننده دانشگاه نرفته ایی می آموزد . این کتاب بدون اینکه به تعاریف کلاسیک و خسته کننده آکادمیک متوسل شود، آنچنان با مثا لهاي واقعی که دنیا و جوامع مختلف تجربه کرده اند، تفکر سیستمی را تشریح می کند که خواننده احساس می کند، ساعت ها در کلاس درس تئوري سیستم ها آموزش دیده است.

  ذکر مثال هایی در حوزه نرخ رشد جمعیت و سیاست زادوولد ، چالش آلودگی محیط زیست، پرداخت یارانه هاي نقدي، سیاست ساخت مسکن ارزان قیمت براي زوج هاي جوان و قشر کم درآمد (مانند پروژه مسکن مهر در ایران)، تحلیل شرایط اقتصادي کشور و بررسی آنها با نگاه سیستمی ، آنچنان ساده و علمی مطرح شده است که هر خواننده اي را قادر به تحلیل شرایط امروز ایران می کند و این حس را در انسان تقویت می کند که کلاس ندیده یک متخصص تحلیل سیستم شده است. از طرفی ویژگی خاص این مثال ها سازگاري با شرایط امروز کشور ما است . نویسنده که از بهترین مدرسه تحلیل سیستم جهان (موسسه فناوري ماساچوست ) فارغ التحصیل شده است، در این کتاب به روایت تجربیات خود و همکارانش می پردازد . وي از محیط درس و مشق و دانشگاه به میان مردم و جامعه رفته است و با دیدگاهی برخاسته از اعتقادات مذهبی و اجتماعی خود به ارائه راه حل علمی براي مسائل با علم سیستم پرداخته است.

   

 • شابک ISBN : 9786002143242