2- پویایی شناسی كسب و كار: تفكر سیستمی و مدل سازی برای جهانی پیچیده
book2.jpg
 • عنوان کتاب : 2- پویایی شناسی كسب و كار: تفكر سیستمی و مدل سازی برای جهانی پیچیده
 • نویسنده : جان د. استرمن
 • مترجم : كوروش برارپور- پریسا موسوی اهرنجانی- بنفشه بهزاد- مرضیه امامی- لاله رضایی- عدل حسن فغانی
 • ناشر : سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
 • سال چاپ : 1388
 • تعداد صفحات : 772
 • فهرست مطالب :
 • بخش اول: دورنما و فرايند
  فصل اول: يادگيري در درون و درباره سيستمهاي پيچيده
  فصل دوم: پويايي‌شناسي سيستمها در عمل
  فصل سوم: فرايند مدل‌سازي فصل چهارم: ساختار و رفتار سيستمهاي پويا
  بخش دوم: ابزارهاي تفكر سيستمي فصل پنجم: نمودارهاي علّي ـ حلقوي
  فصل ششم: متغيرهاي حالت و جريان
  فصل هفتم: پوياييهاي متغيرهاي حالت و جريان
  فصل هشتم: بستن حلقه: پوياييهاي ساختارهاي ساده
  بخش سوم: پوياييهاي رشد
  فصل نهم: رشد S شكل: همه‌گيريها، انتشار نوآوري و رشد محصولات جديد
  فصل دهم: وابستگي به مسير و بازخورد مثبت
  بخش چهارم: ابزارهايي براي مدل‌سازي سيستمهاي پويا
  فصل يازدهم: تأخيرها
  فصل دوازدهم: جريانهاي همزاد و زنجيره سني

 • مقدمه/خلاصه کتاب :

 •  کتاب حاضر مدلسازی را با استفاده از روش پویایی شناسی سیستم ها برای تحلیل سیاست و استراتژی با تمرکز بر کاربردهای آن در کسب وکار و سیاست عمومی معرفی می کند. پویایی شناسی سیستم ها دیدگاه و مجموعه ای از ابزارهای مفهومی است که به ما توانایی درک ساختار و پویایی سیستم های پیچیده را می دهد. این کتاب برای پوشش کامل پویایی شناسی سیستم ها تالیف شده است و به بررسی موارد ذیل می پردازد. - تفکر سیستمی و پویایی شناسی سیستم ها -ابزارهایی برای تفکر سیستمی -ابزارهایی برای شبیه سازی و مدلسازی سیستم های پیچیده -رویه هایی برای آزمودن و بهبود مدل ها -رهنمودهایی برای کار با تیم های مشتریان -رشد و رکود شرکت ها -انتشار فناوری های نوین و...

 • شابک ISBN : 978-964-530-418-6