15- مروری سریع بر رویکردها و روش هادر پویایی های سیستم
book15.png
 • عنوان کتاب : 15- مروری سریع بر رویکردها و روش هادر پویایی های سیستم
 • نویسنده : craig w.kirkwood
 • مترجم : دکتر مصطفی ستاک - مهندس امیر مسلمی
 • ناشر : شرکت چاپ و نشر بازرگانی
 • سال چاپ : 1392
 • تعداد صفحات : 146
 • فهرست مطالب :

 • فصل اول:رفتار سیستم ونمودارهای علی-معلولی
  فصل دوم:رویکرد مدلسازی
  فصل سوم:شبیه سازی فرایند های تجاری
  فصل چهارم:ساختار های اصلی بازخورد
  فصل پنجم: ایجاد و بسط یک مدل
  فصل ششم: تاخیر،هموار سازی و میانگین گیری
  فصل هفتم: بیان فرایند های تصمیم
  فصل هشتم: روند غیر خطی
  فصل نهم: شرایط اولیه

 • مقدمه/خلاصه کتاب :

 • اصول و مبانی پویایی های سیستم در دهه ی 1940مطرح شد .این رویکرد جهت بررسی مسائل پیچیده سیستمی که معمولا در فضای عدم قطعیت مورد بررسی قرار میگیرند ،به کار می رود .این موضوع در ابتدا برای مسائل مدیریتی و بحران های صنعتی آن دوران مطرح شده بود .در ادامه این رویکرد برای درک و شناخت انواع مسائل پیچیده در یک سیستم ،حل،برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اجزای آن مبدل شد مسائل موجود در این سیستم ها از دو ویژگی پویایی و ساختار بازخوردی برخوردار بودند .به همین جهت حل این مسائل پیچیده بوده و پس از بررسی نمودار ها ی علی-حلقوی و نمودارهای جریان ،نیاز به تحلیل دینامیکی روابط دارد که به کمک معادلات ریاضی صورت میگیرد.این کتاب مروری سریع بر رویکرد ها و روش ها در پویایی های سیستم است که به کمک معرفی نرم افزار تخصصی ،فعالیت در این زمینه را لذت بخش میکند.

 • شابک ISBN : 978-964-468-354-1