14- تفکر سیستمی مبانی ابزار و روش
book14.png
 • عنوان کتاب : 14- تفکر سیستمی مبانی ابزار و روش
 • نویسنده : دکتر قاسم مختاری
 • ناشر : دانشگا قم
 • سال چاپ : 1394
 • تعداد صفحات : 640
 • فهرست مطالب :

 • بخش اول : مبانی تفکر سیستمی
  بخش دوم: ابزارها و روش های کیفی تفکر سیستمی 
  بخش سوم : ابزارها و روش های کمی تفکر سیستمی 

 • مقدمه/خلاصه کتاب :

 • مشكلات جوامع انساني و سازمانها روز به روز پيچيده تر و حل آنها نيازمند تفكر بهتر است. موارد فراواني وجود 
  دارد كه تلاش مديران و مسئولان براي حل يك مشكل، فقط باعث تسكين آن شده و پس از مدت كوتاهي، وضعيت مانند قبل شده يا منجر به ايجاد مشكلاتي بزرگتر و بدتر گرديده است. رويكرد سيستمي، مدعي ارائه روش براي برخورد اصولي تر با پيچيدگيهاي دنياي كنوني است. هدف اين نوشتار ارائه مطالبي در زمينه تفكر سيستمي (Thinking Systems) است. هدف تفكر سيستمي، بهبود درك ما از ارتباط عملكرد هر سازمان با ساختار دروني و سياستهاي عملياتي آن ( و نيز سياستهاي عملياتي مشتريان، رقبا و تامين كنندگان ) است تا از اين درك براي طراحي سياستهاي مؤثر اهرمي، استفاده كنيم. البته عناوين مختلفي در اين زمينه وجود دارد كه از جمله مي توان به رويكرد سيستمي (Approach Systems) ، ديناميك سيستم (Dynamics System ) و تحليل سيستمها (Analysis Systems) اشاره نمود. گرچه عناوين فوق تفاوتهايي با يكديگر دارند، اما در بسياري موارد آنها را به جاي يكديگر نيز به كار مي برند. 

 • شابک ISBN : 978-600-95897-2-2