10- سیستم های پویا اصول و تعیین هویت
book10.png
 • عنوان کتاب : 10- سیستم های پویا اصول و تعیین هویت
 • نویسنده : نظام الدین فقیه
 • ناشر : سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
 • سال چاپ : 1383
 • تعداد صفحات : 271
 • فهرست مطالب :

 • فصل اول : تعاریف و مقدمات
  فصل دوم: اصول مطالعات پویایی سیستم
  فصل سوم: مراحل مطالعه در پویایی سیستم
  فصل چهارم: مدلبندی ریاضی سیستم ها
  فصل پنجم: بازخورد در سیستم ها
  فصل ششم: رفتار یا پاسخ زمانی سیستم ها 
  فصل هفتم : پایداری سیستم ها
  فصل هشتم: شبیه سازی سیستم ها
  فصل نهم: شبیه سازی سیستم های تصادفی
  فصل دهم: رفتار یا پاسخ زمانی در تعیین هویت سیستم ها 
  فصل یازدهم: پاسخ بسامدی سیستم ها
  صل دوازدهم: مدلبندی فضای حالت وسیستمهای با داد و ستد چندگانه
  فصل سیزدهم: فرایند های ارگادیک (تصادفی)
  فصل چهاردهم: سیستم ها و مدلبندی فرایند های ارگادیک

 • مقدمه/خلاصه کتاب :

 • کتاب حاضر برای دانشجویان رشته مدیریت در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس "سیستم ها ی پویا و نظریه ها ی سیستمی "به ارزش 3 واحد تدوین شده است .امید میرود که علاوه بر جامعه دانشگاهی ،سایر علاقمندان نیز از آن بهره مند شوند.

 • شابک ISBN : 964-459-806-7