9- سیستم داینامیک (کاربردی از تفکرسیستمی)
1_273_67_book9.png
 • عنوان کتاب : 9- سیستم داینامیک (کاربردی از تفکرسیستمی)
 • مترجم : شهلا قبادی
 • ناشر : سازمان مدیریت صنعتی
 • سال چاپ : 1393
 • تعداد صفحات : 183
 • فهرست مطالب :

 • بخش اول :تفکر سیستمی
  بخش دوم:سیستم داینامیک

 • مقدمه/خلاصه کتاب :

 • در تدوین کتاب تلاش گردیده ضمن بیان مفاهیم و روشهای تفکر سیستمی به معرفی بررسی یکی از قدرتمند ترین کاربرد های تفکر سیستمی یعنی سیستم داینامیک که ابزار ی توانمند برای به تصویر کشیدن پیچیدگی های مختلف سیستم ها و در نهایت تصمیم گیری و مدیریت بر آنها میباشد،بپردازیم .ضمنا در بخش مثالها با ذکر نمونه های متعدد که عموما مرتبط با فرایند زنجیره عملکرد تامین می باشد عملا سعی خواهیم نمود بنیان تفکر سیستمی را در شبیه سازی سیستم های مختلف پیاده سازی نماییم .در انتها ،پیوست ،به معرفی و نحوه ی کلی کار نرم افزار vensim که به عنوان نرم افزار شبیه سازی داینامیک در این کتاب از آن استفاده شده است،خواهیم پرداخت.

 • شابک ISBN : 978-964-8896-13-8