مقایسه مدل سازی پویا و مدل سازی فرآیند
مدل سازی فرآیند و مدل سازی پویا دو موضوع متفاوت، اما مرتبط هستند.
 ١٠:١٢ - پنج شنبه ٢٢ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
استفاده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ در شبیه سازی سیستم تولید به هنگام
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل حاصل از شبیه سازی ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﻬﺘـﺮي ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺣﺎﺿـﺮ در ﻳـﻚ روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم را درك ﻛﺮد. ﻣﻲﺗﻮان از اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن آﺛﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺗـﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﻛﻞ ﺳﻴـﺴﺘﻢ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮد و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ را در اﺗﺨـﺎذ ﺗـﺼﻤﻴﻤﺎت ﺻـﺤﻴﺢ ﻳـﺎري داد.
 ١٣:٠٦ - چهارشنبه ١٤ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
sme چیست؟
امروزه بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی علاوه بر کارکردهای پیشین خود، کانون اصلی توسعه فناوری و تأمین نیازهای پیچیده و پیشرفته کشورها به حساب می آیند.
 ٠٩:٠٧ - يکشنبه ١١ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
تفکر سیستمی
موفقیت یا شکست هر سازمان بیش از هر چیز به سیستم آن‌ ها و نحوه ارتباط بین اجزای آن بستگی دارد بدیهی است چنانچه سیستم‌ های سازمانی از پیچیدگی و تکامل کافی برخوردار باشند زمینه را برای قرار گرفتن بهترین افراد در سمت‌های مختلف سازمانی مهیا می‌کند.
 ١٠:٤٩ - چهارشنبه ٧ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
تجزیه و تحلیل علت ریشه‎ای چیست؟
در تجزیه و تحلیل علت ریشه‎ای (RCA) بدون آنکه به دنبال سرزنش فرد باشیم، به دنبال بهبود سیستم، کاهش آسیب و پیشگیری از عود رویدادهای ناگوار هستیم.
 ١٠:١٤ - سه شنبه ٦ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
نقش ترسیم نقشه ذهنی در تجزیه و تحلیل کسب و کار
ترسیم نقشه ذهنی در جهت بیان و شفاف سازی افکار، اطلاعات و ایده ها مورد استفاده قرار می گیرد. نقشه ذهنی نوعی از یادداشت برداری است که در یک نمودار غیر خطی افکار، ایده ها و اطلاعات را ترسیم می کنند.
 ٠٩:٣٣ - دوشنبه ٥ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ١متن کامل >>
قانون 15 دقیقه یک نقطه اهرمی در زندگی روزمره
ما در داستان‌های اساطیری و امور روزمره به دفعات با نمونه‌هایی نظیر یک درمان معجزه‌آسا، پیامی رازآلود، یک قهرمان که تاریخ را تغییر می‌دهد و حتی قطعه‌ای کوچک در کشتی که تغییر جهت آن باعث می‌شود سکان کشتی بچرخد و کشتی با آن عظمت تغییر جهت دهد مواجه بوده و هستیم....
 ١٣:٠٥ - يکشنبه ٤ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ١متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>