مدل تنش ساختاری
تنش ساختاری یکی از فرایندهای برنامه ریزی بسیار ساده است که در افزایش خلاقیت اعضای گروه کارا و موثر است. این روش منجر به کاهش فرد گرایی، افزایش قدرت همکاری و برنامه ریزی های بهتر و سریع تر می شود.
 ١٢:٢٩ - پنج شنبه ٢٠ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
بررسی طرح توانمند سازی در مناطق روستایی و حاشیه نشین از دیدگاه سیستمی در برنامه هاشور
برنامه هاشور با موضوع بررسی طرح توانمندسازی در مناطق روستایی و حاشیه نشین، با حضور آقای دکتر سید حسین حسینی در تاریخ 8 دی ماه از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.
 ١٢:٠٩ - پنج شنبه ١٣ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
تعاریف سیستم از دیدگاه های متفاوت (2)
سیستم هر چیزی است که کلیت و شکل خود را در تعامل رو به گسترش اجزای خود به دست می آورد. یک سیستم بر اساس این واقعیت تعریف می شود که عناصر آن هدف مشترکی دارند و به روش مشترکی عمل می کنند چرا که جهت نیل به هدف مورد نظر در ارتباط با یکدیگر قرار گرفته اند.
 ١٢:٤٠ - پنج شنبه ٢٩ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
تعاریف سیستم از دیدگاه های متفاوت
در این مقاله تعاریف مختلف سیستم را بیان و بررسی می کنیم، قابل ذکر است که تفاوت در تعاریف به دلیل تنوع دیدگاه و نوع سیستم های مورد مطالعه توسط ارائه کننده تعریف است.
 ١٤:١٤ - شنبه ١٧ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ١متن کامل >>
تغییر در ساختار سیستم
تغییر در ساختار سیستم ها امری اجتناب ناپذیر است، از این رو شناخت این تغییرات در شناخت سیستم و مقابله با پیشامدهای قابل وقوع کمک می کند.
 ٠٩:٥١ - پنج شنبه ١٥ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
سیستم چیست؟
بر خلاف باور عموم سیستم مجموعه ای از اجزا نیست! بلکه یک سیستم مجموعه‌ای متعامل و سازماندهی شده از اجزا است که در راستای اهدافی مشخص حرکت می‌کند. اگر با دقت به این تعریف توجه کنید متوجه خواهید شد که یک سیستم از 3 بخش اجزا یا عناصر، روابط متقابل و اهداف یا وظایف تشکیل شده است.
 ١٢:١٢ - پنج شنبه ١ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
ابزارهای رویکرد سیستمی
رویکرد سيستمي، نوعي فرآيند شناختی است كه در راستای دست یابی به درک کامل و جامع از یک موضوع به تحليل و تركيب آن می پردازد.
 ١٨:١١ - يکشنبه ٢٢ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٣متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>