چاپ        ارسال به دوست

تعاریف سیستم از دیدگاه های متفاوت (2)

با توجه به مقاله قبل (تعاریف سیستم از دیدگاه های متفاوت (1)) با محدوده و مرز سیستم آشنا شدیم و دریافتیم که تعریف سیستم با توجه به نوع سیستم و دیدگاه شخصی که تعریف را بیان می کند می تواند متفاوت باشد و با 8 دیدگاه از اشخاص متفاوت و سرشناس آشنا شدیم، در این مقاله دیدگاه های دیگری را بیان و بررسی می کنیم.

9- یک سیستم مجموعه ای از مولفه هاست که با یکدیگر در ارتباطند و دارای یک مرز قابل تشخیص بوده و برای تحقق اهداف و مقاصد مشخصی با یکدیگر کار می کنند. یک سیستم دارای 9 مشخصه است:

مولفه ها (components): یک سیستم متشکل از مولفه ها است که یک مولفه می تواند یک قطعه ی (irreducible) غیر قابل تقلیل و یا به صورت قطعه ای متشکل از قطعات دیگر که به آن زیر سیستم (subsystem) گفته می شود باشد.

قابل ذکر است که مولفه های یک سیستم در ارتباط با یکدیگر هستند. (interrelates components)


مقالات مرتبط:

تغییر در ساختار سیستم

یک مرز(a boundary): اولین لایه ای که سیستم را از محیط خود جدا می کند مرز سیستم می باشد. به عبارت دیگر مرز سیستم مجموعه اجزاء داخل سیستم را از اجزاء خارج سیستم جدا میکند.

یک هدف (a purpose): هر سیستم برای رسیدن به هدف یا اهدافی ایجاد می شود. هیچ سیستمی بدون هدف نیست به عبارت دیگر سیستم بدون هدف توده ای از عناصر است.

یک محیط(a environment): محیط سیستم را عواملی تشیل می دهد که در خارج از سیستم قرار می گیرند. شناسایی محیط و عوامل محیطی معمولا به سادگی انجام نمی گیرد. زیرا همان طور که گفته شد مرز سیستم با محیط، مرزی ظاهری نیست بلکه قراردادی است. طبق تعریف چرچمن؛ محیط، عوامل و اشیایی را شامل می شود که در رابطه خود با سیستم موثر و غیر قابل تغییرند. او به مدیران توصیه می کند دررابطه با شناسایی عوامل محیطی دو سوال مطرح کنند: اول این که، آیا عوامل مورد نظر سیستم را متاثر می سازد یا خیر؟ اگر پاسخ این سوال مثبت باشد، سوال دوم را بدین سان مطرح می سازد: آیا سیستم قادر به تغییر آن عامل است؟ به عبارت دیگر می توان آن محدودیت یا مانع را از پیش پای فعالیت های خود بردارد؟ در صورتی که پاسخ سوال دوم منفی است. با استفاده از جدول زیر می توان ماهیت عوامل مرتبط با سیستم را تعیین کرد.

رابط ها: نقاطی که سیستم از طریق آن ها با محیط خود تماس برقرار می کند را رابط می گویند. مانند موس در کامپبوتر.

ورودی (input): یک سیستم ورودی هایش را از طریق محیط اطراف خود کسب می کند تا بتواند از خود عملکرد داشته باشد و اهداف خود را محقق سازد. ورودی های یک سیستم می تواند متشکل از یک یا چند عنصر مانند ماده، انرژی، انسان، محصول، خدمت، اطلاعات، سرمایه و ... باشد. با توجه به تعریف چرچمن منابع یا ورودی های یک سیستم عواملی هستند که سیستم می تواند در آن ها تغییر ایجاد کرده و از آن ها به نفع خویش بهره گیرد. همان طور که تعیین و تشخیص حدود محیط کای دشوار است تمیز منابع واقعی سیستم نیز امری دشوار است. وی بیان می کند دانشمند مدیریت در هنگام اندیشیدن به منابع سیستم باید آن ها را از دو جنبه مورد توجه قرار دهد: 1- منابع موجود کدامند؟ 2- چگونه می توان در آینده از منابع بیشتری برخوردار بود؟

خروجی (output): نتبجه پردازش ورودی ها در درون سیستم که به محیط منتقل می شود و بدین وسیله یکی از اهداف سیستم انجام می پذیرد را خروجی سیستم گویند.

محدودیت ها (constraint): هر سیستم هم از طرف محیط و هم از طرف مولفه های خود دارای محدودیت هایی می باشد که با توجه به آن ها هدف گذاری شده و کار می کند مانند قوانین دولتی یا ظرفیت یک مولفه و ...

10- سیستم از نظر پیتر سنگه هر چیزی است که کلیت و شکل خود را در تعامل رو به گسترش اجزای خود به دست می آورد. یک سیستم بر اساس این واقعیت تعریف می شود که عناصر آن هدف مشترکی دارند و به روش مشترکی عمل می کنند چرا که جهت نیل به هدف مورد نظر در ارتباط با یکدیگر قرار گرفته اند.

11- یک سیستم گروهی از اجزا متعامل، وابسته و به هم مرتبط می باشد  که یک کل یکپارچه و پیچیده را تشکیل می دهد. سیستم ها در هر جایی قرار دارند. یشتر متفکران سیستمی تمرکزشان بر روی سیستم های زنده و مخصوصا سیستم های اجتماعی است و علاقه مندند بدانند چگونه سیستم های اجتماعی بر روی اکو سیستم های بزرگتر در سیاره ما اثر می گذارند.

سیستم ها دارای چندین خصوصیت مشخص می باشند که عبارتند از:

  •    هر سیستم دارای هدفی درون یک سیستم بزرگتر می باشد.
  •    همه اجزا سیستم بایستی برای این که سیستم هدفش را به صورت بهینه محقق سازد حاضر باشند.
  •    اجزا سیستم باید به روش مشخصی در سیستم آرایش یافته باشند تا سیسان به هدفش برسد.
  •   سیستم ها در پاسخ به بازخورد تغییر می کنند.
  •   سیستم ها پایداری و ثبات خود را بوسیله تنظیمات مبتنی بر بازخورد حفظ می کنند.

 

منبع: کتاب سیستم دینامیک 


١٢:٤٠ - پنج شنبه ٢٩ آذر ١٣٩٧    /    شماره : ٣٤٨    /    تعداد نمایش : ١٧٨


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج